myTaste AB (publ) – byte av Certified Adviser till Arctic Securities

16 MARS 2017

myTaste AB (publ) har ingått avtal med Arctic Securities avseende tjänsten som Certified Adviser. Arctic Securities tillträder som Certified Adviser den 21 mars 2017. Fram tills dess kommer Erik Penser Bank AB  att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2017 kl. 08:30 CET.

För mer information. Vänligen kontakta:

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB (publ) 
jonas.soderqvist@mytaste.com 
0732 512 203

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB (publ) 
jonas.soderqvist@mytaste.com 
0732 512 203

myTaste är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

myTaste AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm

Dokument