Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

myTaste AB stärker upp sin styrelse - Fredrik Burvall föreslås till ny styrelseordförande

31 MARCH 2017

Inför årsstämman i myTaste AB den 28 april 2017 föreslås fyra nya styrelseledamöter, varav Fredrik Burvall föreslås till ny styrelseordförande. Dessa nya ledamöter föreslås ersätta Henrik Kvick, Allan Voreck och Baltsar Sahlin. Jonas Söderqvist och Andereas Friis ställer upp för omval.

“Den föreslagna nya styrelsens sammansättning känns väldigt inspirerande både med tanke på ledamöternas kompetenser och personliga egenskaper, jag är övertygad om att de kommer kunna vara med och bidra till bolagets positiva utveckling.” säger Jonas Söderqvist, CEO och medgrundare till myTaste AB.

Ledamöterna som föreslås till nyval är Fredrik Burvall, Rickard Vikström, Patrik Christiansen och Joakim Båge och de beskrivs enligt nedan:

Fredrik Burvall kommer senast från att ha varit VD för Cherry AB (publ) där bolaget växt kraftigt och värdet på bolaget har ökat från 50 miljoner kronor till 5 miljarder kronor. Fredrik har erfarenhet från både B2C- och B2B industrier och har en lång erfarenhet som både VD och CFO i bolag som Cherry AB (publ), Modern Times Group (publ) (Viasat AB) and Telefonaktiebolaget LM Ericsson's (publ).

Rickard Vikström är en serieentreprenör med gedigen erfarenhet från att bygga upp IT-bolag från grunden. Tillsammans med tre medgrundare startade han 2009 IT-säkerhetsföretaget Stay Security, som 2014 såldes till J2 Global (JCOM). Idag är Rickard verksam i Polar Bear Group, ett holdingbolag för Internet Vikings, Wincher, Holm Security and Aquro, med säte i Stockholm.

Patrik Christiansen har bred erfarenhet från bolagsstyrning och investerarverksamhet. Som en av två grundare, tillika CEO, startade han Visual Conference Group 2002. Bolaget förvärvades 2011 av engelska Interoute, samma år omsatte bolaget 45 miljoner euro med en leverans av sina tjänster till 72 länder. Idag driver Patrik private equity-bolaget Christiansen Stenstierna AB, som partner och grundare. Patrik är aktiv som investerare, styrelseledamot samt ordförande i flertalet av portföljbolagen med investeringar i bl a IT, retail, e-handel, kemi, mark och fastigheter.

Joakim Båge har en bred internationell erfarenhet av att bygga framgångsrika strategier inom media och underhållning. De senaste 10 åren har han varit verksam i Los Angeles där han hjälpt flera av branschens största mediebolag och varumärken att lyckas med övergången till det digitala. Joakim tillträde under 2017 som Director of Sales and Strategy, Entertainment and Brands för Nyhetsbolaget, Skandinaviens ledande produktionsbolag inom TV och video.

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB 
[email protected] 
0732 512 203

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB 
[email protected] 
0732 512 203

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 44 68 60 87.

myTaste AB 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument