Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

myTaste and BSH Partner to Bring 200,000 Recipes to the Smart Kitchen

01 DECEMBER 2016

Digital recipes platform myTaste, today announced a “game changing” deal to integrate its app with smart home appliances from BSH. The partnership will make 200,000 food recipes smarter and readily available to interact with connected appliances via myTaste’s app.

– “This deal represents a significant step towards myTaste’s goal to be a truly multi-platform company and opens up a whole new business area for us in IoT in general and the smart kitchen in particular,” said Jonas Söderqvist, CEO of myTaste.

This partnership between myTaste and BSH Home Appliances, brings the world's most comprehensive recipe platform, to Europe's leading kitchen appliances brands. The integration will allow home users to send recipe data and control Bosch and Siemens appliances with Home Connect remotely from within the myTaste recipes app. As part of the cooperation BSH is also investing in promotion activities on the myTaste platform in the Nordic countries Sweden, Norway, Denmark and Finland.

– "Our vision is to be the household name when it comes to recipes so naturally we have to be present whenever the consumer needs a recipe. Lately this translates into smart connected appliances and when BSH Home Appliances was looking for a global partner there was a perfect match. We consider this to be a true validation of the world-class quality of the platform we have built and that we have just started to scratch the surface of a huge market opportunity to bring our app to the fast growing IoT market.” said Jonas Söderqvist, CEO of myTaste.

– " BSH Appliances with Home Connect are designed and developed to be remarkable intuitive solutions with the aim of delivering a perfect result for users every time. The partnership with myTaste gives our customers virtually unlimited access to recipes customised to our products. We think this is a game changer that will allow us to continue to deliver a truly full and seamless cooking experience to the consumers at any level.” said Jingqi Liu, Senior Product Manager Home Connect, BSH Northern Europe.

IHS forecasts that the IoT market will grow from an installed base of 15.4 billion devices in 2015 to 30.7 billion devices in 2020 and 75.4 billion in 2025. McKinsey Global Institute research estimates that the impact of the Internet of Things (IoT) on the global economy might be as high as $6.2 trillion by 2025.

myTaste's recipe app with Home Connect will be available for free in Sweden, Norway, Denmark and Finland early 2017.

Media contact:

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste
+46 (0)732 51 22 03
[email protected]

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste
+46 (0)739 94 46 70
[email protected]

About BSH Home Appliances
With more than 56,000 employees, and a revenue in 2015 of around 12.6 billion euros BSH is the largest manufacturer of home appliances in Europe and one of the leading companies in the sector worldwide. With a portfolio of 14 brands, alongside the global brands Bosch and Siemens, BSH Home Appliances stands for generations of groundbreaking technology and outstanding quality.

About myTaste
myTaste is one of the world's largest digital recipe platforms with about 8 million recipes available in 27 languages. Since the start myTaste have served more than 1.5 billion recipes to home cooks around the world.

myTaste is listed on Nasdaq First North i Stockholm. Certified Adviser: Erik Penser Bankaktiebolag, Phone no +46 8 463 80 00.

myTaste AB (publ)  
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm
08-400 263 40

This information is information that myTaste AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 14.00 CET on the 1 of December 2016.

Dokument