myTaste förvärvar Kampanjjakt i Sverige AB och tar en ledande position inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker

25 AUGUSTI 2017

myTaste AB har tecknat avtal om att förvärva Kampanjjakt i Sverige AB, ett snabbväxande bolag med bas i Stockholm som äger och driver ett ledande nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. 

Bolaget erbjuder sina medlemmar dagligen tusentals av de bästa och mest aktuella rabattkoderna, kampanjerna och erbjudandena till över 500 av Sveriges största e-handelsbutiker. 

myTaste köper 100% av aktierna i Kampanjjakt i Sverige AB i en transaktion som delvis är resultatbaserad och bygger på en multipel på 4.5 till 5 gånger vinsten efter skatt. Inledningsvis betalar bolaget en kontant köpeskilling på 10 Mkr, därutöver betalas 5 Mkr månadsvis under kommande 12 månader. Tilläggsköpeskillingen som är resultatbaserad betalas antingen i en kombination av aktier och kontanta medel eller helt kontant över kommande 3 år. Tilläggsköpeskillingen kan som högst uppgå till maximalt 23 Mkr. 

Finansieringen av köpet planeras ske genom refinansierng av den befintliga konvertibeln på 14.4 mkr och en utökning av den med ytterligare maximalt 20 Mkr. Utökningen av konvertibeln sker genom en riktad konvertibelemission på marknadsmässiga villkor mot strategiskt utvalda investerare. Affären är villkorad av ett framgångsrikt genomförande av emissionen. Diskussioner har påbörjats och förväntas avslutas inom de närmsta veckorna.

Kampanjjakt i Sverige AB har haft en kraftig omsättningstillväxt sedan starten med starka positiva resultat. myTaste beräknar att Kampanjjakt i Sverige AB kommer att bidra till myTaste-koncernens EBITDA resultat med mellan 8 och 10 Mkr under de första 12 månaderna efter att transaktionen genomförts. 

Bolaget är av bedömningen att koncernen som helhet kommer att vara kassaflödespositiv direkt efter att transaktionen genomförts och ingen ytterligare finansiering kommer behövas för att finansiera förvärvet.

myTastes ledning jobbar aktivt med att identifiera och förvärva bolag med unik potential att utvecklas vidare inom myTaste-koncernen. Prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker har identifierats som ett prioriterat område med speciellt stor potential framöver för myTaste.

Den svenska marknaden för e-handel är på kraftig uppgång och ökade omsättningen från 50 miljarder kronor 2015 till 58 miljarder 2016, enligt e-barometern som publiceras av HUI i samarbete med PostNord och Svensk Digital Handel.  

Affären beräknas leda till starka synergieffekter inom myTastes affärsområde inom e-handelsmarknadsföring, Shopello, och för koncernen i sin helhet. myTastes planer för Kampanjjakt i Sverige AB innefattar bland annat att lansera Kampanjjakts tjänster på nya marknader, förstärka försäljningsorganisationen samt att skapa applikationer för att skapa en bättre användarupplevelse på mobila plattformar.

“Grundarna Kiriakos Tseneklidis och Daniel Sisay har gjort ett fantastiskt jobb med att ta denna sajt från ingenting till bli en av de största i Sverige inom sin kategori. Vi ser nu framemot att tillsammans med dem ta det nätverk av affiliatesajter som de byggt till nästa nivå av tillväxt inom myTaste-koncernen,” säger Jonas Söderqvist, VD och en av grundarna till myTaste.

“myTastekoncernen är en perfekt match för Kampanjjakt i Sverige AB. Ledningens erfarenhet av att bygga internationellt skalbara sajter och säljorganisationer samt Shopellos redan starka handelsnätverk kommer att skapa helt nya möjligheter för tillväxt för Kampanjjakt,” säger Kiriakos Tseneklidis, en av grundarna till Kampanjjakt i Sverige AB.

Tillträde till Kampajjakt i Sverige AB för myTaste-koncernen sker
under augusti 2017.

Om Kampanjjakt i Sverige AB

Kampanjjakt i Sverige AB äger ett nätverk av provisionsbaserade sajter, där huvudsajten är kampanjjakt.se, som samlar kampanjer och erbjudanden från e-handelsbutiker så att kunden alltid får det bästa priset.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti, klockan 11:15

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB 
jonas.soderqvist@mytaste.com 
0732 512 203

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB 
jonas.soderqvist@mytaste.com 
0732 512 203

myTaste är en social recepttjänst som gör det enkelt och roligt att hitta recept från världens bästa matbloggare och receptmakare. myTaste har sedan starten förmedlat mer än 1,5 miljarder recept på 27 språk över världen.

myTaste is listed on Nasdaq First North i Stockholm.  

Certified Adviser: Arctic Securities, Phone no +46 8 44 68 60 87. 

myTaste AB 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument