myTaste förvärvar NextWeb 2357 AB som ett led i en ny tillväxtstrategi

29 AUGUSTI 2017

myTaste AB har tecknat avtal om att förvärva inkråmet i NextWeb 2357 AB, ett snabbväxande bolag som äger och driver alltidREA.se och ett nätverk av sajter inriktade på prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker i Sverige, Norge och Danmark.

Bolaget har haft en tydligt omsättningstillväxt de senaste åren genom att skapa tjänster som går i linje med strategin framöver för shoppingsegmentet inom myTastekoncernen, Shopello.
Tillsammans kan bolagen nu växa ännu snabbare ihop genom synergieffekter inom försäljning, utveckling, ytterligare internationalisering samt produktutveckling och marknadsföring.

Köpeskillingen uppgår till 1,6 Mkr och baseras på ett P/E-tal på 3,4 gånger vinsten efter skatt.

Köpeskillingen amorteras löpande under kommande 24 månader och beräknas helt täckas av det förvärvade bolagets kassaflöden.

“Jonas Orvarsson har på kort tid byggt upp en spännande portfölj av tjänster och sajter med en helt prestationsbaserad affärsmodell. Genom en kombinationen av våra interna resurser och de synergier som uppstår inom koncernen efter förvärvet, räknar vi med att resultattillväxten kommer att ta ytterligare ett kraftigt kliv uppåt.” säger Jonas Söderqvist, VD och medgrundare, myTaste.

“myTastes vision kring hur man skapar lönsamhet framöver inom en internetkoncern stämmer mycket väl överens med den visionen som vi har haft på NextWeb 2357. Jag ser fram emot hur alltidREA.se och de andra sajterna inom nätverket kan utvecklas som en del av myTastekoncernen med den kompetens och de resurser som de nya ägarna kan bidra med,” säger Jonas Orvarsson, VD och grundare, NextWeb 2357.

Avtalet om att förvärva NextWeb 2357 är det andra kommunicerade förvärvet inom ramen för en ny tillväxtstrategi för myTastes shoppingsegment, Shopello, med speciellt fokus på presentationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Det första avtalade förvärvet var av Kampanjjakt i Sverige AB som offentliggjordes förra veckan. 

Denna information är sådan information som myTaste AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl. 08:30 CET.

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB 
jonas.soderqvist@mytaste.com 
0732 512 203

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB 
jonas.soderqvist@mytaste.com 
0732 512 203

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 44 68 60 87.

myTaste AB 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument