myTaste fullföljer förvärvet av OutletSverige

28 NOVEMBER 2017

myTaste (Publ) tecknade den 3 oktober 2017 en avsiktsförklaring om att förvärva tillgångarna i Wiehager online marketing solutions AB (OutletSverige), som äger och driver OutletSverige.se, ett snabbväxande bolag som ägs av grundaren Pontus Wiehager. Idag fullföljer man förvärvet som väntas få en positiv påverkan på myTaste vinst före skatt med mellan 2 till 3 Mkr under de kommande 12 månaderna genom en kombination av nya intäkter, kostnadssynergier samt ett förbättrat erbjudande till annonsörer. Den totala köpeskillingen uppgår till 4 860 tkr.

OutletSverige är en plattform där användare registrerar sig och bland annat kan följa sina favoritvarumärken och bli notifierade när någon av de över 50 anslutna e-handelsbutikerna sänker priset på något av över 250 000 plagg de erbjuder.

OutletSverige har haft en stabil omsättningsökning sedan 2015 och har en tjänst som är skalbar internationellt. Dessutom har OutletSverige byggt upp en substantiell e-post-databas av shoppingintresserade konsumenter.

myTaste rekryterar också grundaren Pontus Wiehager, som går in i ledningsgruppen för Shopellosegmentet. Hans uppdrag blir att driva tillväxt i OutletSverige såväl som övriga bolag inom Shopello. Detta ska ske genom synergieffekter inom försäljning, utveckling, ytterligare internationalisering samt produktutveckling och marknadsföring. Dessutom bidrar Pontus Wiehager med en unik kunskap inom annonsering på sociala plattformar.

Köpeskillingen uppgår till ett belopp som motsvarar fem gånger OutletSveriges vinst efter skatt under perioden 2016-10-01 till 2017-09-30. Förvärvslikviden erläggs genom 25% kontant, 25% en revers som amorteras på kommande 12 månader samt 50% som ett konvertibelt skuldebrev med en inlösenkurs motsvarande 7,5 kr per aktie. Konvertibelvillkoren ger säljaren rätt att erhålla 10% årlig ränta samt rätt att konvertera skulden under perioden 2020-12-01 till 2021-02-28. myTaste har rätt att erlägga denna sista del kontant eller via aktier i myTaste (Publ). Vid kontant betalning erhåller myTaste en rabatt om 10 procent.

"Vi är väldigt glada att strategiskt stärka vår redan starka position inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Förvärvet gör att vi bättre kan betjäna detta behov tillsammans med Pontus Wiehager, som kommer få en central roll som produktägare inom Shopellosegmentet samt bidra med fördjupad kunskap om annonsering i sociala plattformar som Instagram och Facebook", säger Andereas Friis, COO på myTaste.

“Avtalet med myTastekoncernen ger OutletSverige helt nya möjligheter för tillväxt. Jag ser fram emot att jobba ihop med myTastes ledning för att bygga vidare på OutletSverige till en globalt signifikant spelare i sitt segment och samtidigt vara med på den fantastiska resa som jag ser framför mig med Shopello och myTaste,” säger Pontus Wiehager, grundare till OutletSverige.

Förvärvet av OutletSverige AB är det tredje genomförda förvärvet inom ramen för den etablerade tillväxtstrategin för myTastes shoppingsegment, Shopello, med speciellt fokus på presentationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Det första avtalade förvärvet var av Kampanjjakt i Sverige AB och det andra var NextWeb 2357 som tillsammans uppskattas ha en positiv effekt på EBITDA på 8,5 - 10,5 mkr på årsbasis.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november, klockan 11:45.

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
jonas.soderqvist@mytaste.com 
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
andereas.friis@mytaste.com 
+46 (0) 739 944 670

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
jonas.soderqvist@mytaste.com 
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
andereas.friis@mytaste.com 
+46 (0) 739 944 670

myTaste AB (publ) är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87.

myTaste AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument