Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Mytaste Group lanserar Trendly i Norge

18 JULY 2018

Mytaste Group lanserar prisjämförelseplattformen OutletSverige i Norge, där tjänsten fått namnet Trendly, för att möta behovet från konsumenter inom den snabbt växande e-handeln. Lanseringen i Norge kommer att följas av en geografisk expansion till fler andra nordiska länder genom ett antal lokala domännamn som redan registrerats. 

“Vi har lagt ned ett omfattande utvecklingsarbete på att möjliggöra en geografisk expansion av OutletSverigeplattformen med bland annat språkstöd. Det är med glädje jag kan konstatera att vi nu kan börja kapitalisera på det arbetet genom vår första internationella lansering av tjänsten i Norge,” säger Andereas Friis, VD, Mytaste Group.

På OutletSveriges webbsida samt i appen finns idag över en miljon reaprodukter från över 50 olika e-handelsbutiker. Tjänsten jämför dagligen över 350 000 priser. Konsumenter kan lägga upp bevakningar och följa sina favoritmärken samt bli notifierade om nya prissänkningar. OutletSverigeplattformen skapar således en personligt anpassad shoppingupplevelse, baserad på varje konsuments unika smak.

Trendly låter konsumenter i Norge ta del av många av de erbjudanden som erbjuds svenska konsumenter på OutletSverige från populära nätbutiker som Boozt, Confident Living, Furniturebox, Ginatricot och Stayhard. Däröver kommer unika erbjudanden från norska nätbutiker att finnas tillgängliga på Trendly.    

Enligt Postnords senaste
årsrapport över utvecklingen inom den nordiska e-handeln, så hade Norge 1,8 miljoner konsumenter som handlade i e-handelsbutiker under en genomsnittlig månad förra året, vilket motsvarar 63% av befolkningen. Totalt sett omsatte e-handeln i Norge 47,3 miljarder SEK under 2017 med relativt höga snittköpsbelopp per konsument och månad, enligt Postnord.

“Lanseringen av Trendly i Norge sker i linje med koncernens m
ål att bli ledande inom prestationsbaserade marknadsföringslösningar för e-handeln. Här använder vi en beprövad  plattform i Sverige för att lansera tjänsten i fler länder och på så sätt skapa skalfördelar och synergier inom koncernen,” säger Andereas Friis, VD, Mytaste Group.

Mytaste Group förvärvade 2017 tillg
ångarna i Wiehager online marketing solutions AB, som ägde OutletSverige, samt rekryterade grundaren Pontus Wiehager. Pontus ingår numera i ledningsgruppen för segmentet Mytaste Shopping.

Länk:
trendly.no

Mediakontakt:

Fredrik Burvall
Styrelseordförande Mytaste Group
[email protected]
+46 (0) 70 927 96 32

Andereas Friis
VD / Grundare Mytaste Group
[email protected]  
+46 (0) 739 944 670

Mediakontakt:

Fredrik Burvall
Styrelseordförande Mytaste Group
[email protected]
+46 (0) 70 927 96 32

Andereas Friis
VD / Grundare Mytaste Group
[email protected]  
+46 (0) 739 944 670

Om Mytaste Group

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm