Mytaste Group tillträder förvärvet av Låneakuten

01 FEBRUARI 2019

myTaste AB (publ) (”Mytaste Group”) har idag tillträtt samtliga aktier i Låneakuten AB (under namnändring från Grundbulten 26487 AB) (”Låneakuten”).

Den totala köpeskillingen har uppgått till 16 Mkr, varav 10 Mkr har erlagts kontant. Resterande 6 Mkr har erlagts genom nyemission av 573 583 aktier i Mytaste Group till säljaren av Låneakuten mot betalning med apportegendom i form av aktier i Låneakuten. Teckningskursen per ny aktie har beräknats till cirka 10,46 kr.

Apportemissionen beslutades av Mytaste Groups styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2018 och medför en ökning av aktiekapitalet med 286 791,50 kr samt en utspädningseffekt om cirka 1,91 procent. Denna utspädningseffekt har beräknats som antalet aktier som emitteras dividerat med det totala antalet aktier efter emissionen. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Mytaste Group att uppgå till 29 957 941.


Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019 kl. 13:00 CET.

För mer information se: investor.mytaste.com:

MyTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr

114 34 Stockholm

Andereas Friis

VD/Grundare Mytaste AB (publ)

andereas.friis@mytaste.com

+46 (0) 739 944 670

Hemsida: mytastegroup.com

För mer information se: investor.mytaste.com:

MyTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr

114 34 Stockholm

Andereas Friis

VD/Grundare Mytaste AB (publ)

andereas.friis@mytaste.com

+46 (0) 739 944 670

Hemsida: mytastegroup.com

Om Mytaste Group

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två  affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, tel: +46 8 44 68 60 87, e-mail: certifiedadviser@arctic.com

Dokument