Release image

Mytaste Group tillträder förvärvet av tillgångar från norska Netpixel Media AS och Captana AS

22 MARS 2019

myTaste AB (publ) (”Mytaste Group”) har idag tillträtt tillgångarna som avser nätbaserade jämförelsetjänster för privatlån, kreditkort och rabattkoder från norska Netpixel Media AS och Captana AS (”Säljarna”). Tillgångarna innefattar dels hemsidan låne-penger.com, en jämförelsetjänst för privatlån, och dels ett samarbete inom erbjudanden av privatlån, kreditkort och rabattkoder tillsammans med hemsidorna nettavisen.no/forbrukslån, nettavisen.no/kredittkort och nettavisen.no/rabattkode från norska nätbaserade nyhetsmediet Nettavisen (nettavisen.no) (”Tillgångarna”).

Den totala köpeskillingen har uppgått till 20,75 MNOK, varav 14,083 MNOK har erlagts kontant. Resterande 6,667 MNOK har erlagts genom nyemission av 724 188 aktier i Mytaste Group till Säljarna av Tillgångarna mot betalning med apportegendom i form av aktier i Mytaste Group. Teckningskursen per ny aktie har beräknats till cirka 9,903 kr, beräknat på en växelkurs NOK/SEK om cirka 1,0757 kr.

Apportemissionen beslutades av Mytaste Groups styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2018 och medför en ökning av aktiekapitalet med 362 094 kr samt en utspädningseffekt om cirka 2,36 procent. Denna utspädningseffekt har beräknats som antalet aktier som emitteras dividerat med det totala antalet aktier efter emissionen. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Mytaste Group att uppgå till 30 682 129.

Låne-penger.com och samarbetet med Nettavisen genererade en estimerad vinst på 1.67 MNOK under Q4 2018.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019 kl. 14:00 CET.

För mer information se: investor.mytaste.com

Mediakontakt:

Andereas Friis

VD / Grundare Mytaste Group
andereas.friis@mytaste.com  
+46 (0) 739 944 670

Mediakontakt:

Andereas Friis

VD / Grundare Mytaste Group
andereas.friis@mytaste.com  
+46 (0) 739 944 670

Om Mytaste Group

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två  affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, tel: +46 8 44 68 60 87, e-mail: certifiedadviser@arctic.com

Dokument