Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Mytaste Group utökar samarbetet med Expressen och lanserar jämförelsetjänst för lån

07 SEPTEMBER 2018

Mytaste Group utökar samarbetet med Expressen, från att driva deras satsning på rabattkoder, med aktuella rabatter och erbjudanden från ehandlare, till att även driva deras nya satsning på en jämförelsetjänst för lån - Expressen Låneguiden.

“Det känns otroligt roligt att Expressen väljer att utöka samarbetet med Mytaste Group. Vi ser det som ett styrkebesked och att den initiala investering detta innebär kommer ge betydande intäkter framåt. Vi ser fram emot att fortsätta skapa betydande intäkter åt Expressen i befintliga samt nya vertikaler,” säger Andereas Friis, VD, Mytaste Group.

Mytaste Group har lång erfarenhet av att skapa och driva tjänster där intäkterna kommer ifrån prestationsbaserad marknadsföring, så kallad affiliatemarknadsföring. Enkelt förklarat är en affiliate en sajt eller app som publicerar och aggregerar marknadsföringsmaterial, som till exempel rabattkoder, från bland annat e-handelsbutiker. En affiliate får sedan ersättning när trafiken skickas vidare till butikerna och resulterar i en förutbestämd händelse i butiken, till exempel ett klick, en anmälan till nyhetsbrev eller ett köp. 

Samarbetet med Expressen kring både rabattkoder och lån innebär att Mytaste Group står för den tekniska lösningen så väl som driften och försäljningen till anslutna butiker, långivare och affärspartners. I och med det utökade samarbetet med Mytaste Group skapar Expressen en ny digital intäktsström utöver Expressen Rabattkoder som finns under rabattkoder.expressen.se.

Expressen Låneguiden erbjuder konsumenter en guide över alla lånealternativ som erbjuds på den svenska marknaden på lanapengar.expressen.se.

Den svenska lånemarknaden översvämmas av olika aktörer som erbjuder lån till både privatpersoner och företag. På en väldigt fragmenterad marknad finns det behov av en jämförelsetjänst som ger konsumenten en överblick av det utbud som de olika aktörerna tillhandahåller. Expressen Lån har skapats med ambitionen att efter en initial lansering med några utvalda långivare på sikt skapa en tjänst som ger en heltäckande bild av alla aktörers erbjudanden samt ge konsumenter bra tips gällande sin ekonomi.

“Expressen visar en enormt stark trafikutveckling och det är därför extra roligt att kunna erbjuda alla läsare ytterligare en tjänst som gör livet bättre på hemmaplan. Tack vare ett utökat samarbete med Mytaste Group har vi möjlighet att framgångsrikt utveckla våra konverteringsintäkter på flera fronter samtidigt”, säger Kenneth Eriksson, affärsutvecklare på Expressen digitala medier.Mediakontakt:

Andereas Friis
VD / Grundare myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Mediakontakt:

Andereas Friis
VD / Grundare myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Om Mytaste Group

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två  affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument