Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

myTaste lanserar en helt ny recept-app för Android globalt

26 AUGUST 2015

myTaste har idag lanserat en helt ny app till Android globalt. Appen finns att ladda ner världen över på Google Play i alla mobila enheter med operativsystemet Android. I dagsläget står Android enheter för ca 40% av myTastes totala trafik globalt. Initialt finns appen på lokalt språk i Sverige, Norge, Danmark, Finland, USA, Spanien, Brasilien, Polen, Frankrike, Tyskland och Italien. I resterande länder är skalet på Engelska, men alla recept är på lokalt språk.

- Det känns otroligt roligt att äntligen kunna släppa den första riktigt tunga nyheten på länge! Efter den senaste tidens turbulenta period inom myTaste när vi stängt ner hela kontoret i Barcelona och flyttat hela utvecklingen till Stockholm, känns det som detta är den vändning som vi väntat på. Nu kan vi på riktigt börja arbeta med de nyckeltal som gör att vi kan bygga långsiktigt stora värden för myTaste, säger Andereas Friis, VD för myTaste.

I samband med att appen färdigställts har en rekrytering gjorts vilket medför att myTaste har kompetens inhouse för både Android och IOS från den 1 oktober i år. Detta är en nödvändighet för att, dels kunna lansera en IOS version av appen, men också för att ständigt kunna lansera förbättringar på de mobila plattformarna.

- Tittar man på den statistik vi fått från testlanseringen av myTaste till iPhone i Sverige, som skedde förra året, ser man ett helt annat användarmönster än det vi ser på webben idag. Användarna spenderar betydligt längre tid i appen och återkommer mer frekvent. Då detta, enligt oss, är de starkast värdebyggande faktorerna långsiktigt ser vi själva denna lansering som en av de starkaste nyheterna hittills, fortsätter Andereas Friis.

Andereas Friis, VD
myTaste AB
[email protected]
0739 944 670 

Andereas Friis, VD
myTaste AB
[email protected]
0739 944 670 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm 
08-400 263 40 
www.203webgroup.se

Dokument