Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

myTaste lanserar mobilapp!

20 NOVEMBER 2014

Nu lanseras den första versionen av myTastes mobilapp till svenska App Store. Detta är ett första steg i den mobila satsningen för myTaste som kommer omfatta flera plattformar i flera länder efter analyser av mottagandet på den svenska marknaden.

- Vi är mycket glada att idag kunna presentera den första versionen av myTaste-appen. I dagsläget kommer ca 50 % av den globala trafiken på myTaste från mobila plattformar, vilket är en trend som ständigt fortsätter uppåt. Den mobila satsningen är mycket mer för oss än att bara lansera en mobil plattform - vi ser den mobila användarupplevelsen som nyckeln till myTastes framtida konsumentupplevelse. Vi vill att mobilen ska vara den ledande plattformen där vi kan testa och analysera funktioner som senare adderas även till webben, säger myTastes VD Aage Reerslev.

I samband med lanseringen har även arbetet påbörjats med att tillsätta ett dedikerat team i Barcelona för att kunna generera täta releaser av de mobila lösningarna. Affärsmässigt kommer fokus initialt ligga på att stödja de partners och annonsörer som jobbar med nativeannonsering på myTaste.

- Vi har ett enormt skyltfönster att marknadsföra vår mobila app - under de senaste 12 månaderna har vi haft 200 miljoner unika besökare och om bara en bråkdel av dessa laddar ned myTastes app lär vi bli en av världens mest nedladdade mat-appar, fortsätter Aage Reerslev.

Aage Reerslev
CEO myTaste
[email protected]
4670 698 17 51 

Aage Reerslev
CEO myTaste
[email protected]
4670 698 17 51 

Om myTaste
myTaste är ett av världens största sociala nätverk för mat och matlagning med besökare från drygt 50 länder. Våra användare upptäcker, sparar och delar 6 miljoner recept från mer än 35 000 matbloggar runt om i världen.

Dokument