Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

myTaste lanserar mobilapp för Kampanjjakt med nya unika erbjudanden till mobilanvändare

16 FEBRUARY 2018

myTaste möter en växande efterfrågan från konsumenter för mobila applikationer inom shoppingsegmentet och skapar samtidigt nya möjligheter för annonsörer att nå dem med riktade erbjudanden.

I och med det snabbt växande intresset för e-handel i Sverige vill fler och fler konsumenter ständigt vara uppdaterade kring erbjudanden och rabatter från e-handelsbutiker via sina smarttelefoner eller surfplattor.  

rför har myTastekoncernen gjort en satsning inom sitt shoppingsegment, Shopello, på flera nya appar som uppfyller konsumenternas mobila behov och gör jakten på rabattkoder och erbjudanden enklare.  

Först ut av Shopellos nya appar är Kampanjjakt appen som nu finns tillgänglig både i Apple App Store och på Google Play.

Genom att ladda ner appen kan medvetna konsumenter följa sina favoritmärken och även få notiser när det kommer nya rabattkoder och kampanjer som passar just deras smak. Appen ger en möjlighet att skapa en egen feed baserad på valda intressen, samt följa kategorier och specifika butiker. Ett snabbare och effektivare användargränssnitt jämfört med webbsidan skapar ytterligare incitament att använda appen.

Inom kort kommer det också att dyka upp unika erbjudanden och rabattkoder från utvalda butiker i appen som inte finns tillgängliga någon annanstans och därmed skapa ytterligare värde för konsumenter.

– För oss är det självklart att finnas där kunderna är. Vi ser att många idag besöker våra webbplatser via en mobiltelefon. Det är extra kul att också kunna erbjuda de som upptäcker våra appar mervärde genom bland annat speciellt utvalda erbjudanden som inte finns någon annanstans. Det gör deras jakt på kampanjer ännu mer givande, säger Andereas Friis, medgrundare och COO, myTaste.

Under 2018 avser myTastekoncernen att lansera nya appar för de andra sajterna inom Shopellosegmentet där bland annat OutletAds i Sverige ingår.

Mediakontakt:

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Mediakontakt:

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Om myTaste AB

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största sociala nätverk för matlagningsintresserade, myTaste.com. Bolaget driver också ett ledande internationellt nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument