Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

myTaste lanserar nytt digitalt  annonsnätverk tillsammans med Icakuriren och Hemmets Journal

24 JANUARY 2018

myTaste, Icakuriren och Hemmets journal lanserar ett nytt digitalt annonsnätverk inriktat på prestationsbaserad marknadsföring i matsegmentet. Genom att erbjuda “sponsrade recept” introduceras ett nytt annonsformat som är helt unikt i sin utformning. Första ut är matjätten Di Luca & Di Luca med varumärket Zeta.

myTaste AB, som äger och driver de ledande mat- och drycksajterna myTaste.se,
matklubben.se samt vinklubben.se, lanserar ett nytt digitalt annonsnätverk i samarbete
med Icakuriren och Hemmets journal - Smakligt! 

Nätverket Smakligt! blir Sveriges största i mat- och dryckessegmentet och är helt unikt i sitt upplägg. Genom att integrera annonsörenas egna recept på sajterna i nätverket kan de för första gången få en bred spridning och dra fördel av sina investeringar i egna recept.

“Många av våra matannonsörer skapar fantastiskt innehåll på sina egna webbplatser i from av recept. Problemet är att få konsumenter hittar dit och recepten får därför inte den uppmärksamhet de förtjänar. Nu kan vi, på samma sätt som Google publicerar sponsrade länkar högst upp i sökresultatet, publicerar våra annonsörers recept överst i listan på alla sajter i nätverket. Detta skapar ett naturligt sätt för annonsörerna att nå konsumenter som söker efter recept samtidigt som det innebär en kostnadseffektiv annonsering eftersom man endast betalar per klick”, säger Andereas Friis, COO på myTaste.

Först ut i nätverket är Di Luca & Di Luca, mest känt för varumärket Zeta och som blev utsätt till årets leverantör vid Dagligvarugalan 2017 bland annat för sitt innovativa arbetssätt. Di Luca & Di Luca utvecklar och säljer mat från Italien och länderna kring Medelhavet.

”Med det nya nätverket Smakligt! hoppas vi kunna nå alla de som är lika passionerat förälskade i medelhavsmaten som vi, men som ännu inte upptäckt vår fantastiska receptsamling på zeta.nu” säger Susanna Hedengren, digitalt ansvarig på Di Luca & Di Luca.

Sajterna som ingår i Smakligt! kommer att nå över 500 000 unika besökare per vecka, varav 79 procent är kvinnor med en majoritet i åldersgruppen 30-49 år.

Erbjudandet syftar till att öka trafiken till annonsörens egna webbplats genom att sprida annonsörens receptsamling i nätverket. Nyckeln är Smakligts algoritmer som matchar annonsörens recept med det konsumenten sökt efter. Resultatet blir ett innehåll som upplevs mer relevant och träffsäkert samtidigt som man når konsumenten vid en tidpunkt
då de vill inspireras av den typ av innehåll. Recepten har en tydlig sponsormarkering och genom ett klick skickas besökaren till annonsörens webbplats för att läsa det fullständiga receptet. 

Betalningsmodellen är helt prestationsbaserad - det vill säga att annonsören betalar för faktiskt resultat i form av besökare till den egna hemsidan efter att konsumenten klickat
på ett sponsrat recept i nätverket.

“I vårt shoppingsegment Shopello har vi nästan uteslutande gått över till att fokusera på prestationsbaserad marknadsföring. Genom Smakligt! har vi nu också tagit ett stort steg
mot att lansera denna typ av erbjudanden inom vårt mat- och dryckessegment myTaste.
I framtiden ser vi en spännande utveckling vidare mot shoppingbara recept och att vi tillsammans med våra partners och annonsörer ska kunna hjälpa till att driva faktiska transaktioner,” säger Andereas Friis.   

Smakligt! har tagits fram under hösten 2017 och de första sponsrade recepten från Di Luca & Di Luca som publiceras inom ramen för det nya nätverket finns nu synliga för besökare på nätverkets olika sajter.

Mediakontakt:

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Mediakontakt:

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Om myTaste AB

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största sociala nätverk för matlagningsintresserade, myTaste.com. Bolaget driver också ett ledande internationellt nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument