Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

myTaste lanserar OutletSverige 2.0 för att erövra den nordiska marknaden.

16 MAY 2018

Idag lanserar myTaste nästa version av OutletSverige inom segmentet Shopello i linje med koncernens mål att bli en ledande inom prestationsbaserade marknadsföringslösningar för e-handelsbutiker.

OutletSverige håller konsumenten informerad vid prissänkningar på populära produkter från kända varumärken. Under årets första månader har ett omfattande utvecklingsarbete gjorts och den största nyheten är att plattformen nu byggts ut för att möjliggöra geografisk expansion. Den nya version ger en förbättrad användarupplevelse och har dessutom utökats med två nya produktkategorier, heminredning och barnkläder. De nya kategorierna innebär också att antalet anslutna butiker där användarna kan bevaka prissänkningar expanderar från 5 till 30 butiker omedelbart vid lansering.

OutletSverige har en fantastisk affärsmodell i den bemärkelsen att det finns ett naturligt incitament för användarna att spontant återkomma till plattformen. Genom att registrera sig kan användarna direkt ta del av prissänkningar på produkter från sina favoritvarumärken” säger myTastes nytillträdda VD Andreas Friis.Det gör att vi kan kapitalisera på en lojal användare flertalet gånger, utan nyanskaffningskostnader, och får därför en konkurrensfördel när vi slåss om användarna på en allt mer konkurrensutsatt reklammarknad som ofta baseras på budgivning”

Den nya plattformen är nu väl förberedd, med bland annat språkstöd, för att effektivt kunna rullas ut på flera marknader. Domännamn har redan registrerats i flera länder och de nordiska står först på tur.

Det känns otroligt inspirerande att på en helt ny nivå få utlopp för de idéer jag haft kring produkten. Med den kunskap och de resurser som finns inom koncernen har vi på bara några månader lyckats utveckla det som annars hade tagit mig minst ett år”, säger OutletSveriges grundare Pontus Wiehager

“Nu blickar vi framåt och ska med samma framgångsrika strategi som jag på egen hand lyckades lansera OutletSverige i Sverige göra om resan i de övriga nordiska länderna, till att börja med, men nu med hela myTaste i ryggen”.

myTaste förvärvade 2017 tillgångarna i Wiehager online marketing solutions AB, som ägde OutletSverige, samt rekryterade grundaren Pontus Wiehager. Pontus ingår numera i ledningsgruppen för segmentet Shopello med uppdrag att få OutletSverige, så väl som de andra bolagen inom segmentet, att växa ännu snabbare genom synergieffekter inom försäljning, utveckling, ytterligare internationalisering samt produktutveckling och marknadsföring.

Mediakontakt:

Andereas Friis
VD / Grundare myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Mediakontakt:

Andereas Friis
VD / Grundare myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Om myTaste AB

myTaste är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: myTaste samt Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument