Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

myTaste lanserar Vinklubben.se

29 MAY 2015

För att möta en kraftig efterfrågan på annonslösningar från vinannonsörer lanseras idag Vinklubben.se - en sajt där vinintresserade kan upptäcka Systembolagets beställningssortiment och ta del av aktuella erbjudanden. 

Bakgrunden är att Systembolaget använder sig av ett inkvoteringssystem för att bestämma vilka av vinimportörernas viner som får en plats i det ordinarie sortiment. Kortfattat innebär det att viner i beställningssortimentet som når en viss volym får en ordinarie plats på hyllan, och att viner som redan har en ordinarie plats behöver sälja i en viss mängd för att behålla sin plats. Detta förhållande har skapat en betydande marknad för riktade vinannonser då det innebär stora intäktsmöjligheter för vinimportörerna att finnas med i det ordinarie sortiment.

Med hjälp av Vinklubben.se får myTaste användare ett enkelt och lättillgängligt sätt att upptäcka och beställa viner från Systembolaget, samtidigt som nya annonsytor skapas. Initiala tester med befintliga annonsörer har visat väldigt goda resultat.

- Vinannonsörerna är idag ett av våra enskilt största kundsegment. Efterfrågan på de populäraste annonsformaten är så stor att de i vissa fall är slutsålda i över ett år framåt, men med Vinklubben har vi skapat en innovativ lösning på detta angenäma problem. Vi ser en mycket stor potentialen för Vinklubben och redan från start är vi storleksmässigt i paritet med den största aktören i inom segmentet tack vare vår befintliga kundstock. I kombination med vår matsajt myTaste skapar vi en unik produkt och betydligt vassare annonslösningar än vi tidigare kunnat erbjuda, säger Andereas Friis VD för myTaste AB.

Andereas Friis, VD
myTaste AB
[email protected]
0739 944 670 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

Andereas Friis, VD
myTaste AB
[email protected]
0739 944 670 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr
114 34 Stockholm
08-400 263 40
www.203webgroup.se