Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

myTaste och BSH samarbetar för att koppla 200 000 recept till det ”smarta köket”

01 DECEMBER 2016

Idag presenterar recepttjänsten myTaste och BSH ett strategiskt samarbete för att göra matlagningen enklare och roligare i det ”smarta köket”. Genom samarbetet får konsumenten tillgång till 200 000 smarta recept som gör att de på ett enkelt och intelligent sätt kan styra sin ugn via myTaste app.

– ”Det här avtalet är strategiskt viktigt eftersom det öppnar upp vår plattform för IoT (Internet of Things) och därmed ett nytt och mycket spännande affärsområde”, säger Jonas Söderqvist, VD för myTaste.

Samarbetsavtalet mellan myTaste och BSH Home Appliances innebär att Europas ledande tillverkare av hushållsprodukter nu kan erbjuda sina kunder tillgång till världens mest omfattande receptbank. Integrationen betyder att alla ugnar från Bosch och Siemens som är utrustade med funktionen Home Connect kan styras och ta emot receptinformation direkt från myTastes app. Som en del i samarbetet investerar BSH även i marknadsaktiviteter på myTaste platform i de nordiska länderna.

– ”Vi har som mål att bli störst i världen på recept så vi måste naturligtvis finnas där konsumenterna vill använda sina recept och just nu pekar en tydlig trend på att framtidens recept kommer vara mer uppkopplad och integrerad i våra hushållsapparater. Vi är därför väldigt glada att i ett så pass ett tidigt skede av utvecklingen kunna presentera ett samarbete med just Bosch som är världsledande inom detta segment.” säger Jonas Söderqvist.

– ”BSH hushållsprodukter utrustade med Home Connect är designade för att vara enkla att använda och samtidigt ge användaren ett perfekt resultat varje gång. Samarbetet med myTaste innebär att vi i princip får tillgång till obegränsat med recept som är anpassade till våra produkter. Vi tror det är en mycket viktig pusselbit som gör att vi kan fortsätta leverera  samma enkelhet med bibehållet perfekt resultat till våra kunder”, säger Jingqi Liu, Senior Product Manager Home Connect, BSH Northern Europe.

Analysföretaget IHS har prognostiserat att marknaden för IoT kommer att växa från 15.4 miljarder enheter 2015 till 30,7 miljarder enheter fram till 2020 och 75,4 miljarder enheter 2025. McKinsey Global Institute uppskattar att inverkan av IoT på den globala ekonomin kan komma att uppgå till så mycket som $6,2 triljoner fram till 2025.

myTastes receptapp med Home Connect kommer vara tillgänglig gratis i Sverige, Norge, Danmark och Finland i början av 2017.

Mediakontakt:
Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste
+46 (0)732 51 22 03
[email protected]

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste
+46 (0)739 94 46 70
[email protected]

About BSH Home Appliances
With more than 56,000 employees, and a revenue in 2015 of around 12.6 billion euros BSH is the largest manufacturer of home appliances in Europe and one of the leading companies in the sector worldwide. With a portfolio of 14 brands, alongside the global brands Bosch and Siemens, BSH Home Appliances stands for generations of groundbreaking technology and outstanding quality.

Om myTaste
myTaste är en av världens största digitala recepttjänster med ca 8 miljoner recept på 27 språk och användare över hela världen. Sedan starten har fler än 1,5 miljarder recept förmedlats till hemmakockar runt om i världen.

myTaste är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

myTaste AB (publ)  
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm
08-400 263 40

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2016 kl. 14:00 CET.

Dokument