Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

myTaste och Siemens lanserar en ny funktion för att styra ugnen direkt från mobilen

04 MAY 2017

Idag lanserar recepttjänsten myTaste i samarbete med Siemens Home Appliances  200 000 “smarta recept” som gör att konsumenter på ett enkelt sätt kan skicka sina ugnsinställningar från receptappen myTaste direkt till sin Siemensugn.


”Samarbetet med Siemens innebär att vi är först I världen med att erbjuda den senaste tekniken inom IoT (Internet of Things) i stor skala. Vi är stolta över att kunna tillföra värde till våra användare och partners och vi ser det som ett erkännande att en av världens största vitvarutillverkare valt oss som samarbetspartner.”, säger Jonas Söderqvist, VD för myTaste.

Den nya funktionen innebär att ugnsinställningarna automatiskt läses in från receptet. Då kan konsumenten starta sin uppkopplade Bosch eller Siemens ugn direkt från myTastes app utan att behöva lämna, eller ens befinna sig i närheten av, ugnen. Kommunikationen sker via nätet. När maten är färdiglagad eller om något oväntat inträffar, t ex att ugnen öppnas, visas ett meddelande i mobilen och ugnen kan också stängas av direkt från appen. 

Andreas Friis, en av grundarna på myTaste, kommenterar de nya funktionerna:

– Jag tror att framtidens matlagning kommer att vara mer uppkopplad. Inte så att vi umgås mindre, men på ett smart sätt som gör det enklare och roligare att laga mat och där tekniken snarare ger oss möjlighet att umgås mer om vi använder den på rätt sätt. Vår nya funktion gör t ex att du kan starta förvärmning av ugnen på väg hem från arbetet och stoppa in maten i en varm ugn direkt när du kommer hem. Eller koppla av med gästerna på verandan och få ett meddelande i telefonen när maten är klar.

Funktionen för att styra ugnen finns från och med idag tillgänglig för alla myTastes app-användare i Sverige, Norge, Danmark och Finland och fungerar med ugnar från Siemens som är utrustade med Home Connect.

”Tack vare den nya funktionen underlättar vi för konsumenter att leva så bekvämt som möjligt och att verkligen kunna utnyttja Siemens HomeConnect till att få ett smartare hem med mer lättanvända vitvaror” säger Irena Liu, produktchef Home Connect på BSH Home Appliances.

myTastes receptapp med Home Connect är gratis och kan laddas ner för iPhone från Apple App Store respektive Google Play för Android.

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB 
[email protected] 
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB 
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB 
[email protected] 
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB 
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Om Home Connect och Siemens Home Appliances  

Home Connect är Siemens Home Appliances namn för uppkopplade vitvaror. Home Connect gör det möjligt att styra uppkopplade vitvaror från Siemens med hjälp av en app.

BSH-gruppen är varumärkeslicenstagare till Siemens AG. BSH-gruppen hade 2016 en omsättning på 13,1 miljarder EUR och är världens andra största vitvaruleverantör.

Om myTaste

myTaste är en social recepttjänst som gör det enkelt och roligt att hitta recept från världens bästa matbloggare och receptmakare. myTaste har sedan starten förmedlat mer än 1,5 miljarder recept på 27 språk över världen.

myTaste is listed on Nasdaq First North i Stockholm.  

Certified Adviser: Arctic Securities, Phone no +46 8 44 68 60 87. 

myTaste AB 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm