myTaste säljer hela innehavet i Refunder

23 DECEMBER 2016

Försäljningen inbringar totalt 2 971 164 kronor. myTaste har via dotterbolaget 203 Creative varit delägare i Refunder sedan starten 2013. Den initiala investeringen gjordes mot att Refunder fick köpa rabatterade arbetstimmar av koncernens digitalbyrå 203 Creative. 203 Creative har sedan tidigare sålt en mindre aktiepost i Refunder för att räkna hem sin ursprungliga investering i bolaget.

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB (publ) 
jonas.soderqvist@mytaste.com 
0732 512 203

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB (publ) 
jonas.soderqvist@mytaste.com 
0732 512 203

myTaste är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

myTaste AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm
08-400 263 40 

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2016 kl. 14:00 CET .

Dokument