Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Ny kokboksfunktion hjälper konsumenter att samla de bästa recepten på nätet.

28 OCTOBER 2016

En av världens största matsajter myTaste lanserar en ny funktion för konsumenter att samla favoritrecept från nätet på ett ställe. Funktionen, som är både enkel och kostnadsfri, löser problemet med borttappade recept.

Nätet kryllar av recept. Varje dag görs miljontals receptsökningar. Men, hur ska konsumenterna hålla reda på sina recept? Många upplever ett problem i hur de ska spara och hitta tillbaka till sina favoritrecept. Genom en ny funktion som matsajten myTaste nu lanserar kan konsumenter spara sina favoritrecept, från alla sajter på nätet, på ett och samma ställe. På detta sätt kan varje person skapa sina egna kokböcker, utifrån olika teman och sina intressen.

Andreas Friis är en av grundarna på myTaste och har varit med och utvecklat den nya funktionen.

– Den här funktionen är framför allt till för att förenkla vardagen för våra användare. När vi upptäckte att det sparas recept på de mest uppfinningsrika sätt, allt från att klistra in word-dokument till att maila och sms:a recepten till sig själv, så insåg vi att det fanns ett problem som behövde en lösning. Nu spelar det ingen roll var receptet finns, du kan alltid spara det i din kokbok på myTaste. Vi hjälper till att skapa ordning och reda och det blir lätt att hitta rätt recept eftersom de finns samlade på ett ställe, säger Andereas Friis.

myTaste samlar populära recept från matbloggar och andra matsajter och gör dem tillgängliga via webben och myTaste app för iPhone och Android. Målgruppen för den nya funktionen är privatkonsumenter men även bloggarna själva.

– Bloggarna har faktiskt dubbel nytta av funktionen. De är ofta receptsamlare av stora mått och kan spara mycket tid. Dessutom ökar spridningen av deras egna recept vilket möjliggör mer trafik till bloggen, säger Andereas Friis.

Ladda ner och läs mer om Webbläsarknappen här:

http://www.mytaste.se/plugin

För mer information, vänligen kontakta:

Andereas Friis

COO och medgrundare myTaste

+46 (0)739 94 46 70

[email protected]

Jonas Söderqvist

CEO och medgrundare myTaste

+46 (0)732 51 22 03

[email protected]

Mer om myTaste

myTaste är idag en av väldens största matsajter med recept på 27 språk och användare från världens alla länder. Sedan starten har fler än 10 miljoner recept sparats på myTaste.

Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

myTaste AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm
08-400 263 40 

Dokument