Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Ny prisfunktionalitet lanserad i Bidbrain

25 SEPTEMBER 2023


 

Speqta AB (publ) ("Speqta"), en ledande leverantör av SaaS-lösningar för onlineannonsering, lanserar en ny kraftfull funktionalitet som är utformad för att stärka e-handelsföretag, via sin plattform Bidbrain*. Denna innovativa funktion gör det möjligt för e-handlare att få en inblick hur deras prissättning mot konkurrenterna påverkar sin annonsering, vilket gör det möjligt för dem att optimera sina strategier för förbättrad prestanda.

 

I september lanserade Bidbrain* en funktionalitet som ger kunderna möjlighet att mäta hur deras produktpriser ligger till i förhållande till konkurrenternas, tillsammans med andra viktiga nyckeltal för Google Shopping.

 

Prisinsikter tillsammans med budgivningsprestanda

Denna banbrytande funktion ger användarna en omfattande rapport som visar deras aktuella produktpriser tillsammans med de bästa priserna som finns på konkurrenternas webbplatser, komplett med ett jämförelsemått som indikerar om priset är lägre eller högre. Bidbrain har tidigare rapporterat om sin studie som visar att om priserna är upp till 10% dyrare än konkurrenternas, så halveras konverteringsgraden.

 

Bidbrains AI-budkampanjer för Google Shopping kommer nu automatiskt att använda prisedata och utnyttja förhållandet mellan priskonkurrens och konverteringsfrekvens för att optimera budstrategier för användare.

 

Uppdateringar och insikter i realtid tack vare flera datakällor

För att förse användarna med den mest omfattande och korrekta prisdatan har Bidbrain samarbetat med olika dataleverantörer utöver att hämta data från Google Merchant Center. Denna omfattande datatäckning säkerställer att ett brett utbud av produkter kan utvärderas effektivt.

 

Prisdatan uppdateras dagligen, vilket gör det möjligt för Bidbrain-användare att få insikter i realtid om hur deras produktpriser korrelerar med annonsernas prestation, inklusive konverteringsfrekvenser. Genom att utnyttja data kan kunderna strategiskt allokera sina budgetar till produkter med konkurrenskraftiga priser och högre förväntade konverteringsgrader. Dessutom finns det planer på att automatisera denna process ytterligare inom Bidbrain-verktyget, vilket förbättrar effektiviteten och användarvänligheten.

 

Global tillgänglighet

Prisdatan är tillgängliga för följande länder: USA, Storbritannien, Sverige, Danmark, Norge och Tyskland. För att få tillgång till denna funktion behöver kunderna GTIN-nummer (Global Trade Item Number) för sina produkter.

 

Pontus Wiehager, Chief Product Officer på Bidbrain och BrightBid, kommenterar:

"Vår nya prisfunktion ger e-handelsföretag ett kraftfullt verktyg för att fatta välgrundade prisbeslut och optimera sina annonsstrategier. Genom att sömlöst integrera denna funktion i Bidbrain är vi fast beslutna att ge våra kunder möjlighet att lyckas i det mycket konkurrensutsatta detaljhandelslandskapet online."

 

Gustav Westman, VD för Bidbrain och BrightBid kommenterar:

"Vi är besatta av att leverera bättre resultat för våra kunder. Prissättning är nyckeln för e-handlare, och denna release symboliserar denna besatthet. Vi bygger den oberoende plattformen för annonskostnadsspendering, och jag är stolt över teamet som gör det."

 

* Bidbrain kommer att integreras med tjänsten BrightBid för att kunna erbjuda kunderna både shopping- och textannonser i samma verktyg, för annonsering på både Google och Bing. För mer information om denna funktion och andra tjänster som erbjuds av Speqta, besök www.bidbrain.com och www.brightbid.com.

 

 

 

Kontakt

Fredrik Lindros

VD, Speqta AB (publ)

[email protected]

+46 723 10 66 66

www.speqta.com

 

Om Speqta

Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta tre produkter; affiliatenätverket Shopello, SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

 

Dokument