Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Ny VD för 203 Brands

07 AUGUST 2014

Dotterbolaget 203 Brands AB får idag en ny VD. Tillträder tjänsten gör Martin Lilliestierna som tidigare varit verksamhetschef för bolaget. Martin Lilliestierna är i grunden civilekonom och har lång erfarenhet av webbproduktion, digital marknadsföring och entreprenörskap.

- Jag ser verkligen fram emot att ta 203 Brands till nya höjder. Vi har under våren renodlat verksamheten och vår portfölj utgörs för närvarande av Matklubben.se och AllaAnnonser.se. Sajterna är stabila och har god lönsamhet men vi nyttjar långt ifrån deras fulla potential. Vi kommer bland annat ta fram mobila lösningar för båda sajterna samt ta fram ett språkstöd för att kunna lansera Matklubben utanför Sveriges gränser inom en snar framtid, säger 203 Brands nye VD Martin Lilliestierna.

- Då vår ambition är att 203 Web Group mer och mer ska gå mot att bli ett investmentbolag ligger självklart en del av utmaningen i att hitta rätt personer för att driva våra portföljbolag. Martin är kreativ och strukturerad på samma gång och har under sin tid här hos oss på 203 imponerat stort på oss alla. Jag är övertygad om att han kommer göra en lysande insats som VD för 203 Brands, säger 203 Web Groups VD Jonas Söderqvist.

Martin Lilliestierna
[email protected]
+46 723 887 380

Jonas Söderqvist
[email protected]
+46 732 512 203 

Martin Lilliestierna
[email protected]
+46 723 887 380

Jonas Söderqvist
[email protected]
+46 732 512 203 

About 203 Web Group AB (publ): 
203 Web Group is a publicly traded Swedish media group operating sites in 50 countries.

Om Matklubben:
Matklubben.se är Sveriges största matcommunity med över 1,1 mijoner medlemmar och närmare 100 000 inlagda recept. Varje dag används Matklubben av engagerade hemmakockar, matbloggare och andra matintresserade för att skapa, dela och låta sig inspireras av varandras recept.

Om AllaAnnonser:
AllaAnnonser är en av Sveriges största annonssökmotorer och listar annonser från andra annonsajter. AllaAnnonser har idag inga egna annonser och konkurrerar därför inte med andra annonssajter utan ses som en partner till dessa.

Dokument