Release image

Ny VD för 203 Web Group

05 AUGUSTI 2014

Idag tillträder Jonas Söderqvist som ny VD för 203 Web Group. Jonas Söderqvist grundade 203 Web Group tillsammans med Andereas Friis för elva år sedan och har under de senaste åren engagerat sig främst i affärsutveckling och styrelsearbete inom koncernen. Nu kommer han inta en mer framträdande roll inom organisationen och tillträda som VD för koncernen. Andereas Friis tillträder i samband med detta som ordförande för styrelsen.

Tidigare VD Christoffer Johansson har under sin tid som VD framgångsrikt lett koncernen framåt genom att fokusera på renodling och lönsamhet i verksamhetens olika led. Nu går koncernen in i en ny fas och fokus kommer alltmer skiftas mot affärsutveckling av den stora potential som finns i bolagsportföljen. Christoffer Johansson kommer att tillträda som global försäljningschef för koncernen och på så sätt fortsätta att utveckla verksamheten med sina goda kunskaper inom området.

- Som grundare har jag djup och ingående kunskap i våra portföljbolags verksamheter och kommer jobba med att fortsätta identifiera utvecklingsmöjligheter i både befintliga och nya internetkoncept. 203 Web Group går mer och mer mot att vara ett renodlat investmentbolag där jag i min nya roll kommer kunna fokusera helhjärtat på att maximera tillväxtpotentialen i vår bolagsportfölj, säger 203 Web Groups nye VD Jonas Söderqvist.

Nuvarande CFO Robert Zettervall kommer tillträda som vice VD och bidra med värdefull kunskap inom ekonomi och finans. Han kommer fokusera på den ekonomiska uppföljningen av portföljbolagens verksamhet och se till att de har de bästa möjliga förutsättningarna ur ett finansiellt perspektiv. Styrelsen är övertygad om att den nya ledningskonstellationen kommer ge ny energi åt organisationen och gynna vidareutvecklingen av den potential som finns i koncernens portföljbolag. 

Jonas Söderqvist
jonas.soderqvist@203webgroup.se
0732 512 203 

Jonas Söderqvist
jonas.soderqvist@203webgroup.se
0732 512 203 

203 Web Group AB is a digital media house headquartered in Stockholm, Sweden, which excels in scalable and auto generated web products. The concepts behind the products are language independent, which means that they can be applied on a multinational level and are today represented on almost fifty markets spread out all over the world. Among the brands you find myTaste.com, Shopello.se, Matklubben.se and AllaAnnonser.se

Dokument