Optimizer Invest exercerar teckningsoptioner i Speqta

18 JUNI 2019

Optimizer Invest Limited har genom meddelande till Speqta AB (publ), tidigare myTaste AB (publ), påkallat sin rätt att exercera samtliga utestående teckningsoptioner och därigenom öka sin ägarandel i Speqta AB (publ). 

Optimizer Invest Ltd blev den 7 november 2018 största ägare i Speqta AB (publ) och genom att utnyttja sina teckningsoptioner stärker de sin ägarandel ytterligare med 5 084 746 aktier och tillför Speqta AB (publ) ytterligare ca 15 miljoner kronor.

"Det är positivt att Optimizer Invest fortsätter att investera i Speqta och vi stärker vår balansräkning ytterligare, vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt stark tillväxt. Vi har en hög gemensam målsättning och jag ser fram emot att tillsammans fortsätta förstärka vår befintliga affär och samtidigt öka förvärvstakten”, säger Andereas Friis, VD på Speqta AB (publ).

”Vi har följt Speqta under ytterligare en period och är imponerade över bolagets utveckling och framtidsutsikter. Genom att stärka vår position ytterligare i Speqta AB (publ) skapar Optimizer Invest förutsättningar för att bilda en plattform för verksamheter inom prestationsbaserad marknadsföring. Vår ambition är att tillsammans med styrelse och ledning öka bolagets tillväxttakt väsentligt, framförallt inom vertikaler som kompletterar våra nuvarande portföljbolag”, säger Petter Moldenius, VD Optimizer Invest Limited.

Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till 2,95 kronor vilket är baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq First Norths officiella kurslista under perioden från och med 8 oktober 2018 till och med den 2 november 2018 med en överenskommen premie.

Optimizer Invest Ltd har i enlighet med avtal valt att sälja 955 799 aktier till medarbetare inom Optimizer Invest och har efter transaktionerna 10 991 692 aktier med vilket motsvarar en ägarandel på 28,8 procent.  

Efter registrering hos Bolagsverket ökar antalet aktier och röster i Speqta AB (publ) från 33 105 971 till
38 190 717 aktier och röster och aktiekapitalet kommer uppgå till 19 095 358,5 SEK. 

Mediakontakt: 

Andereas Friis 

VD/Grundare Speqta AB (publ) 

andereas.friis@speqta.com   

+46 (0) 739 944 670 

Hemsida: Speqta.com 

Petter Moldenius
VD Optimizer Invest Ltd
petter@optimizerinvest.com
+356 99352694 

Hemsida: optimizerinvest.com   

Om Speqta (tidigare Mytaste Group)
Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm under namnet ”speqt”. 

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, tel: +46 8 44 68 60 87, e-mail: certifiedadviser@arctic.com

Dokument