Redeye - 203 Web Group - myTaste, the name of the game

05 APRIL 2016

På grund av den aviserade namnändringen till myTaste, och den pågående nyemissionen, har vi skrivit en analysuppdatering med fokus på värdet av myTaste. Jämfört med andra nätverk med online recept verkar värderingen av 203 Web Group (myTaste) obegripligt låg. Vi menar att detta värderingsgap sannolikt kommer att stängas när vi närmar oss monetariseringen av appanvändare. Publikt handlande nätverk med online recept, och nyligen genomförda förvärv, värderar unika besökare till cirka 7 USD. Den nuvarande värderingen av 203 Web Group innebär en multipel på 1,2 USD per unik besökare. Vi ser därför en betydande värderings diskrepans mellan det verkliga värdet och marknadsvärdet på 203. Vårt konservativa motiverade värde i basscenariot ligger oförändrat och innebär en attraktiv investeringsmöjlighet vid dagens aktiekurs. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/SE4xnP

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se.