Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Shopello lanserar AI-motor för Google Shopping: E-handlare behöver bara betala för trafik som ger försäljning

09 JANUARY 2020

9 JANUARI 2020

Pressmeddelande

Speqta (tick: SPEQT) lanserar Shopello BidBrain™, en innovativ lösning som för första gången öppnar upp för CPO-annonsering i Googles plattform för shoppingannonser. Tjänsten har utvecklats under drygt ett år och innebär att e-handlaren inte längre behöver betala för klick som inte leder till köp, utan endast för klick som ger försäljning. Shopello BidBrain™ gör det möjligt för nätbutiker att själva bestämma hur stor del av försäljningen eller vinsten som de vill spendera på trafiken.

Cervera är en av de e-butiker som varit med i det initiala pilotprojektet. Björn Holmkvist, som är Cerveras digital growth manager, förklarar: 

– Att kunna sätta vilken procentsats av försäljningen, eller i vårt fall vinsten, som trafiken får kosta gör det otroligt förutsägbart. Att addera Shopello BidBrain™ till vår befintliga lösning var en bidragande orsak till att december 2019 blev den bästa månaden någonsin för Cerveras e-handel.
 
Shopellos BidBrain™ är en plattform som direkt går in i Googles produktsök och adderar en egenutvecklad AI som lär sig konsumentens köpbeteende. Tusentals butiker som är anslutna till Shopellos nätverk förser AI-systemet med miljontals transaktioner och intelligensen optimerar sedan kontinuerligt e-handlarnas specifika erbjudanden för att bättre förutsäga vilka annonser som leder till köp. Det gör det möjligt att automatisera och optimera budgivningen i realtid utifrån ett obegränsat antal parametrar, något som är praktiskt omöjligt vid manuell optimering. 
 
– Genom att optimera butikens produktlista (feed) och justera buden i realtid skickar Shopello BidBrain™ endast trafik som har stor sannolikhet att konvertera till försäljning. Tidigare betalade e-handlarna för all trafik som skickades till sajten, oavsett om den resulterade i köp eller ej, nu kan de välja att endast betala en procentsats av försäljningen eller vinsten som genereras, säger Fredrik Lindros, VD för Speqta, och fortsätter:

– Den mest uppenbara fördelen för e-handlaren är att det innebär helt riskfri annonsering. Att annonsera på Google och enbart betala för annonser som leder till köp är lite av en helig gral för marknadsförare. Lägg därtill att de nu når nya kunder de annars inte hittat. Jag menar att det är en otrolig konkurrensfördel, speciellt för de medelstora och stora e-handlarna som redan idag har en fungerande onlinehandel och annonserar via Googles produktsök.
 
En avgörande drivkraft bakom utvecklingen av BidBrain™ har varit den starka trenden mot en allt mer digital annonsmarknad och framgångarna för Google Comparison Shopping Service (CSS). Under 2019 passerade andelen digitala annonser 50% av marknaden globalt för första gången och i Sverige har andelen redan passerat 60%, enligt eMarketer. Sökannonsering är i särklass störst inom digital marknadsföring och Google dominerar det segmentet. Ett av de populäraste är produktannonser, dvs annonser som visas när konsumenten söker produkter med intentionen att göra ett köp. Den kategorin annonser har seglat fram som en av de effektivaste säljkanalerna för e-handeln och utgör idag 37% av den totala sökannonseringen, motsvarande 34 miljarder dollar globalt, enligt eMarketer. 
 
– Sök har blivit den viktigaste kanalen för marknadsförare online, i synnerhet Googls’s produktannonser. Med BidBrain™ kan vi leverera nya kunder som handlarna annars inte når. Data från mer än 3000 e-handelsbutiker gör det möjligt, något som den en enskilde handlaren saknar. Att de dessutom bara behöver betala för annonser som faktiskt leder till köp innebär att vi kan erbjuda något som inte tidigare varit möjligt med Googles klick-baserade betalmodell, säger Fredrik Lindros.

Tjänsten finns tillgänglig för e-butiker på www.shopello.net 

 För mer information, kontakta:
 
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66
 
Om Shopello
Shopello är en marknadsföringsplattform som hjälper e-handlare och mediebyråer att optimera annonsering och försäljning genom AI-baserad spjutspetsteknologi.
 
Om Speqta
Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestations-baserad marknadsföring. Bolaget har två affärsområden, Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet ”speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, e-mail: [email protected].

Dokument