Speqta anlitar ABG Sundal Collier som likviditetsgarant

17 JUNI 2019

Speqta AB (publ) har ingått avtal med ABG Sundal Collier ("ABG") om att ABG ska agera likviditetsgarant för Speqtas aktie. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq First North Premiers regelverk kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande minst 15 000 kronor med en spread om maximalt 4% mellan köp- och säljkurs. Syftet är att främja aktiens likviditet och åtagandet startar tisdag den 18 juni 2019.

Mediakontakt: 

Andereas Friis 

VD/Grundare Speqta 

andereas.friis@speqta.com  

+46 (0) 739 944 670 

Om Speqta
Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm.  

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, tel: +46 8 44 68 60 87, e-mail: certifiedadviser@arctic.com 

Dokument