Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqta anställer Fredrik Lindros som ny VD

02 JULY 2019

Speqta AB:s (publ) styrelse har i dag beslutat att utse Fredrik Lindros till ny VD. Han tillträder tjänsten den 30 september 2019. Andereas Friis, medgrundare och nuvarande VD, fortsätter därefter att arbeta operativt i bolaget.

Fredrik Lindros har en mastersexamen i Business and Economics vid Handelshögskolan och flerårig erfarenhet av förändringsarbete, dels under tio år som managementkonsult på Accenture och dels på flera ledande poster på stora företag. Fredrik kommer närmast från en roll som Go-To-Market Director i EQT-ägda IP-Only där han medverkat i utvecklingsarbete som tagit bolaget från 680 miljoner kronor till drygt 18 miljarder kronor i börsvärde på sex år.

Fredrik Lindros har främst arbetat inom media, telekom och online-verksamheter. Som affärsutvecklingschef på SvD deltog han i den framgångsrika digitala omställningen. Dessutom är han något av en e-handelspionjär som redan 2001 byggde e-handelsplattform med bland annat Framfab.

"Det känns mycket glädjande att vi har lyckats rekrytera Fredrik. Vi i styrelsen är övertygade om att han kommer att bidra starkt till såväl aktieägarnas som bolagets bästa. VD-bytet sker i syfte att tillföra den kompetens som möjliggör för Speqta att utnyttja det slagläge som bolaget har, med en stark finansiell ställning på en marknad som växer snabbt. Speqta får med förstärkt management bra förutsättningar för att bli ett ledande bolag inom prestationsbaserad marknadsföring online. Vi bedömer att Fredrik Lindros har rätt bakgrund och drivet som krävs för att skala upp Speqta med sitt ledarskap och sin kompetens", säger Fredrik Burvall, ordförande i Speqtas styrelse.

Fredrik Lindros tillträder tjänsten 30 september 2019.

"Jag är väldigt entusiastisk inför att axla VD-rollen och uppgiften att skapa fortsatt tillväxt för Speqta. Affären som grundarna byggt upp har en stor potential och med Optimizer Invest som största ägare finns förutsättningarna att lyfta Speqta till nästa nivå", säger Fredrik Lindros.

Bägge grundarna till Speqta (tidigare MyTaste Group), Andereas Friis, nuvarande VD, och Jonas Söderqvist, kommer att fortsätta arbete att arbeta operativt i bolaget.

"Det är en perfekt lösning. Vi behåller bägge entreprenörerna som byggt upp bolaget i 16 år och tillsätter en ny VD med rätt förutsättningar att bygga en skalbar organisation som kan fortsätta expandera bolaget både organiskt och via förvärv", säger Fredrik Burvall.
Andereas nya roll blir som Chief Strategy Officer och Jonas blir Chief Growth Officer. Andereas Friis fortsätter som VD tills Fredrik Lindros tillträder.

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2019 kl. 15:30 CET.

Mediakontakt: 

Fredrik Burvall
Styrelseordförande Speqta AB (publ)
[email protected]  
+46 (0) 709 279 632
 

Andereas Friis
VD /
Medgrundare Speqta AB (publ)
[email protected]  
+46 (0) 739 944 670
 

Om Speqta

Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm under namnet ”speqt”. 

Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, 
e-mail[email protected].
   

Dokument