Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqta avyttrar Affilijet till Rocket Revenue för 10 mkr kontant

28 JUNE 2022

Speqta AB (publ) (“Speqta”) har tecknat avtal om försäljning av samtliga aktier i Affilijet Operations AB (“Affilijet”) till Rocket Revenue AB (“Rocket Revenue”). Köpeskillingen uppgår till 10 mkr på en kontant och skuldfri basis och erläggs kontant i samband med tillträdet. Transaktionen beräknas slutföras i början av juli 2022.

Speqta säljer Affilijet till Rocket Revenue för 10 mkr på en kontant och skuldfri basis. Köpeskillingen erläggs kontant när transaktionen slutförs, vilket är beräknat till början av juli 2022.

Affilijet har en ledande position inom jämförelsetjänster online och specialister på SEO marknadsföring. Affilijets största verksamhet är att driva jämförelsetjänster inom lån, kreditkort, rabattkoder och elavtal genom mediahussamarbeten med svenska Expressen, en del av Bonnier News, (t.ex. https://lanapengar.expressen.se/ ), norska Nettavisen (t.ex. https://www.nettavisen.no/kredittkort/ ), norska Dagbladet och finska Ilta-Sanomat. Affilijet är idag sju anställda, varav en är föräldraledig. I Affilijet Operations AB ingår även Outletsverige and Kampanjjakt. 
 
Rocket Revenue är ett av Nordens snabbast växande bolag inom digital marknadsföring och hjälper idag över 150 kunder att driva lönsam tillväxt via Paid Social, Google och andra digitala plattformar. Bolaget har funnits sen 2015 och har cirka 150 miljoner kronor i omsättning före uppköpet av Affilijet. 

Rocket Revenues VD Tobias Nissen kommenterar:
“Rocket Revenues drivkraft är att ständigt utveckla vårt erbjudande för att hjälpa våra kunder att optimera sin marknadsföring och tillväxt. Med Affilijet-teamet får vi inte bara in egna varumärken och djupa samarbeten med mediehus i Norden, vi får även ett starkt team som verkligen kan SEO, vilket är en viktig komponent i våra kunders utvecklingsresa.”
 
Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:
”Affilijet har senaste året expanderat till flera samarbeten på mediahus och klättrat i rankingen av dom hårt konkurrensutsatta sökorden. Teamet är riktigt skickliga på SEO och jag är glad att dom kommer fortsätta sin resa hos Rocket Revenue. För Speqta är avyttringen en del av den strategiska översyn som kommunicerades i mars 2022.”
 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2022 klockan 19:00 CEST.

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, epost: [email protected].

 

Dokument