Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqta bryter ut sin nyutvecklade AI-motor som separat SaaS-plattform under domänen bidbrain.com

13 NOVEMBER 2020

Speqta (tick: SPEQT) fortsätter driva innovationsarbetet för att hjälpa e-handlare att bli mer lönsamma genom att få mer trafik som leder till köp. Nu släpps den nya tjänsten Bidbrain™ som stängd betaversion. Tjänsten kommer senare att lanseras som en SaaS-plattform och siktar mot en global marknad under den nya domänen bidbrain.com. Tester under hösten hos e-handlare har visat mycket positiva resultat. Speqta har utvecklat nästa generations AI-baserad budgivning för Google Shopping Ads med namnet Bidbrain™. Tjänsten är en vidareutveckling och ompaketering av bolagets tidigare AI-motor Shopello Bidbrain. De tre största förbättringarna är total transparens, att tjänsten kommer att paketeras som en SaaS-tjänst och att incitamenten delas med e-handlaren på ett bättre sätt.

Total transparens
Nya Bidbrain™ infogar AI-tekniken direkt i kundens Google Ads-konto vilket innebär att e-handlaren själv kan följa händelseförloppet transparent i realtid när AI-motorn dagligen sätter olika bud på produkterna. Detta leder till en betydligt mer detaljerad och effektiv budgivning än vad som är möjligt att åstadkomma på egen hand eller genom Googles inbyggda budstrategi Target-ROAS.

SaaS-tjänst mot en global marknad
Eftersom AI-tjänsten BidBrain™ budar inuti kundens konto är den inte beroende av Shopellos CSS-status inom EU och bryts därför ut som en separat tjänst som kan användas globalt. Innan AI-plattformen lanseras som SaaS i full skala kan e-handlare anmäla intresse för ”early access” på den nya domänen bidbrain.com. Google Shopping är den annonseringskanal som växer mest och som står för största delen av e-handlares försäljning. Idag är Google Shopping 65%1 av alla klick på Googles sökannonser. Googles sökannonser har idag en marknadsandel på över 70%2 på en sökmarknad som växer och idag är på 150 miljarder US-dollar3.

Delade incitament och resultaten 
Under hösten har BidBrain™ testats på ett flertal e-handlare inom olika branscher som exempelvis vitvaror, heminredning och sportartiklar. Testerna visade mycket positiva resultat i form av tydlig försäljningsökning med minskad eller bibehållen CoS (Cost of Sale). AI-tekniken och affärsmodellen har helt anpassats efter önskemål från stora e-handlare och ska kunna styras utifrån samma incitament som e-handlarna har. Det går att maximera försäljningen till en given CoS (Cost of sale) eller tvärtom, att minimera CoS till en förutbestämd försäljningsnivå. Det går också att göra kombinationer av de båda varianterna. De kunder som väljer att sköta sin Google-annonsering via Speqtas tjänst betalar en licensavgift för att använda SaaS-plattformen och utöver det en procentuell avgift på ad spent, det vill säga annonskostnaderna.

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:
”Vi är övertygade om att AI är framtiden inom budgivning för annonsering på Google. Genom att släppa en stängd betaversion av vår nya ompaketerade AI-tjänst Bidbrain™ som en SaaS-lösning tar vi steget till nästa nivå. Eftersom tekniken skjuts in i kundens egna Google Ads-konto krävs nästan ingen installation samtidigt som budgivningen är transparent och så lite ”black box” som möjligt. Därför har vi valt att separera den som en global tjänst och introducerar bidbrain.com där e-handlare kan anmäla sitt intresse för att få tidig access till tjänsten. Potentialen för Bidbrain™ är stor och det blir spännande att se hur vår tjänst står sig på den globala marknaden där konkurrensen är hög.” Bidbrain™ ska senare lanseras som en SaaS-plattform där e-handlare får tillgång till AI-designad budgivning. Läs mer och registrera intresse för ”early access” på https://bidbrain.com. Plattformen är en del av Speqtas affärsområde AdTech. Den nya SaaS-plattformen förväntas generera intäkter tidigast under 2021.

Shopello är en premium-CSS-partner till Google och har tusentals anslutna e-handelsbutiker i 17 länder i Europa. I januari i år lanserades Speqtas tidigare AI-motor Shopello BidBrain CPO, som nu döpts om till ”Shopello CPO - powered by Bidbrain™”. Läs mer här: https://shopello.net/ 

1. https://www.merkleinc.com/thought-leadership/white-papers/digital-marketing-report-q1-2019
2. https://www.emarketer.com/content/google-maintains-wide-lead-in-net-us-search-ad-revenues
3. https://www.statista.com/outlook/219/100/search-advertising/worldwide


För mer information:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected]

Dokument