Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Speqta genomför förändringar i koncernledningen

06 JULY 2023I samband med transaktionen av BrightBid genomför Speqta AB (publ) (“Speqta”) förändringar i koncernledningen. Speqta tillsätter Gustav Westman, grundare av BrightBid, som affärsansvarig och operativ ledare för verksamheterna BrightBid och Bidbrain, samtidigt som Malin Blomberg lämnar sin position som VD för Adtech.


Gustav Westman har framgångsrikt byggt upp BrightBid från grunden till en SaaS-verksamhet med stark tillväxt. BrightBid hade per sista maj 2023 över 420 kunder och en kontrakterad ARR på över 52 miljoner kronor. Gustav tillträder tjänsten och Speqtas koncernledning den 14:e augusti 2023 och blir därmed affärsansvarig och operativ ledare för verksamheterna BrightBid och Bidbrain, samtidigt som Malin Blomberg lämnar sin position i koncernledningen men behåller sin anställning under en period för att säkerställa en tydlig överlämning. Förändringen är en del av den nya organisation som planeras där Speqta ämnar att så snabbt som möjligt exekvera de synergier som är identifierade och snabba på resan mot lönsamhet. Den nya organisationen har som syfte att utnyttja de olika bolagens styrkor och vara på plats i mitten av augusti. 

Fredrik Lindros kommenterar:

Jag är tacksam för Malin Blombergs otroliga jobb att bygga upp Bidbrains fantastiska organisation och den unika och skalbara tjänst som den är idag. Samtidigt ser jag fram emot att jobba med Gustav Westman givet hans historik och framgångsrika uppbyggande av BrightBid. Bidbrain och BrightBid kompletterar varandra strategiskt och jag ser det här som starten på en fantastisk resa tillsammans för Speqta.Gustav Westman kommenterar:

Det känns kul att få bli en del av noterade Speqtas koncernledning, men framför allt att få använda mitt entreprenöriella driv till både Bidbrains och BrightBids tillväxt. Vårt fokus blir på en bred grupp av onlineannonsörer, både B2B-kunder som BrightBid fokuserar på, men även på e-handlare som Bidbrain fokuserar på. Malin Blomberg kommenterar:

Jag är mycket stolt över hur långt vi kommit på den här tiden. Tjänsten är idag skalbar och unik i sitt sätt att hjälpa e-handlare och vi har nu satt grunden för Bidbrains tillväxtresa. Jag ser fram emot att följa dess framfart under ett annat ledarskap. Extra tacksam är jag att fått möjligheten att rekrytera och jobba med sådana stjärnor som finns idag inom Bidbrain och Speqta.


Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2023 klockan 14:00 CEST.

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta tre produkter; affiliatenätverket Shopello, SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.
www.speqta.com