Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqta ger e-handlare smarta råd om Google Shopping i ny webinarserie

20 MAY 2020

Speqta lanserade tidigare i år AI-motorn Shopello BidBrain™ som gör att e-handlare endast betalar för trafik som leder till köp. Nu tar Speqta ännu ett steg för att e-handlare ska få lönsam trafik på nätet och lanserar en webinarserie med smarta råd om Google Shopping.Intresset för Shopello BidBrain™ är stort och ett 20-tal större europeiska e-handlare har redan anslutit sig. AI-motorn hanterar den komplexitet det innebär att köpa trafik. Den sover aldrig och arbetar med 100-tals parametrar samtidigt. Shopello BidBrain™ gör det möjligt för nätbutiker att själva bestämma hur stor del av försäljningen eller vinsten som de vill spendera på trafiken.

I den nya webinarserien guidar Speqta e-handlare i hur de kan maximera sin försäljning och blir bättre på traffikanskaffning. I serien ingår
fyra filmer med efterföljande webinars där trafikanskaffningsexperterna Andereas Friis och Daniel Bergvall tillsammans med Speqtas VD Fredrik Lindros besvarar följande frågor:

• Varför lämnar svenska e-handlare försäljning på bordet?
• Tre myter kring Google Shopping
• Så fungerar en AI-baserad budmotor på Google Shopping
• Tre skäl att optimera din produktfeed


Efter varje film följer ett 30 minuter långt webinar med diskussioner om de ämnen respektive film belyst. Webinaren sker live och kampanjen startade på LinkedIn den 19 maj 2020. 

Fredrik Lindros, Speqtas VD, kommenterar: ”Vi har en gedigen kunskap om hur e-handel fungerar och hur e-handlare kan optimera sin trafik på nätet. Intresset för vår AI-motor ökar stadigt och vi får återkommande positiv feedback från våra kunder. Med det här initiativet vill vi ge så många som möjligt chansen att lära sig mer om framtiden för trafikanskaffning inom exempelvis Google-annonsering.”

Speqta är en premium CSS partner till Google och har över 3 000 anslutna e-handelsbutiker i 17 länder i Europa. Läs mer här https://shopello.net/

För mer information kontakta gärna:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected]

Dokument