Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqta lanserar Bidbrain som SaaS-tjänst

07 JUNE 2021

Speqta (”SPEQT”) lanserar nu första versionen av sitt banbrytande AI-erbjudande som Software as a Service (SaaS). Med Bidbrain kan e-handlare växa genom att köpa mer av den trafik som leder till köp. Bidbrain är en transparent och lättanvänd tjänst som riktar sig till den stora globala e-handelsmarknaden på Google Shopping Ads. SaaS är en attraktiv affärsmodell för både e-handlare och Speqta. 

I november förra året lanserade Speqta en stängd betaversion av Bidbrain. Nu lanseras den första öppna versionen på bidbrain.com. De tester som gjorts visar på mycket goda resultat för e-handlare.

Lättanvänd tjänst
Bidbrain är en lättanvänd SaaS-plattform och fungerar som en plugin till Google Ads. E-handlaren kan enkelt ansluta sig till tjänsten via Bidbrain.com med sitt befintliga Google Ads ID. Som ett första steg får e-handlaren en gratis AI-analys där Bidbrain analyserar de nuvarande budmönstren. När budtjänsten aktiveras väljer e-handlaren vilken ROAS (Return On Ad Spend, avkastning på annonskostnaden) de siktar på för sin annonsering, och Bidbrain jobbar för att generera så mycket försäljning eller vinst som möjligt till den önskade avkastningen.

Effektiv och transparent budgivning
Budgivningen sker transparent inuti e-handlarens egna Google Ads konto, där Bidbrain lägger upp de AI-drivna kampanjerna. Med Bidbrain kan e-handlaren växa på ett kostnadseffektivt sätt genom att köpa mer av den trafik som konverterar bäst. Detta är möjligt tack vare två delar: Produktfeedsoptimering och den kraftfulla budmotorn. I första steget optimeras produktfeeden - till exempel innehåll och titlar - för att matcha det som konsumenter söker efter och köper. I det andra steget sker den avancerade AI-budgivningen, där relevanta parametrar som påverkar försäljningen – till exempel storlek, färg, varumärke, kampanj, konsumentens enhet med mera – används för att skapa avancerade budkluster och simuleringar med hjälp av den senaste AI-tekniken.
  
Attraktiv affärsmodell: SaaS
SaaS-modellen ger e-handlaren förutsägbara kostnader genom en fast månadsavgift samt en procentuell avgift på annonskostnaderna. För Speqtas del innebär det månatliga återkommande intäkter (fast och rörlig MRR, Monthly Recurring Revenue) med hög bruttomarginal. Tidigare har Speqta inom affärsområdet AdTech endast haft Shopellos affärsmodell där Speqta köpte trafik åt kunden och fakturerade en marginal på trafikkostnaden, vilket innebar en högre intäkt med lägre bruttomarginal.

Bidbrains VD Malin Blomberg säger: 
“Bidbrain erbjuder e-handlare en avancerad och samtidigt transparent tjänst för Google Shopping annonser, där varje marknadsföringsinvestering är optimerad för att generera maximalt med försäljning utifrån önskad ROAS. E-handlaren behöver inte längre lägga betydande tid på administration av budgivningen eftersom Bidbrains algoritm sköter jobbet. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla vårt fantastiska erbjudande tillsammans med vårt växande antal kunder.”

Speqtas VD Fredrik Lindros säger: 
”De framtida vinnarna inom e-handeln kommer att bli de som använder strukturerad data och AI i sitt dagliga arbete. Bidbrain är ett innovativt AI-baserat erbjudande med en attraktiv affärsmodell som riktar sig till en stor global marknad för Googles Shopping Ads, värderad till drygt 70 miljarder USD. Vi ser stora möjligheter för Bidbrain även om det kommer att dröja innan vi får de stora volymerna och intäkterna som har högre marginaler jämfört med intäkterna från Shopello.” 

För mer information, kontakta gärna:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected].

www.speqta.com

 

Dokument