Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqta lanserar Vinklubben SMART – en innovativ tjänst för vinimportörers annonsering på sociala medier

15 OCTOBER 2020
Speqta (PUBL) och Vinklubben lanserar nu sin första sociala medie-tjänst - Vinklubben SMART. Namnet är en förkortning som står för Social Media Automation in Real Time och är unik tjänst inom prestationsbaserad marknadsföring som hjälper vinimportörer att rikta marknadsföring för specifika produkter och som justeras i realtid. 

Speqta och Vinklubben har tillsammans med en av sina kunder utvecklat en tjänst som blir den första på marknaden. Plattformen innebär att vinimportörer kan rikta sin sociala medie-annonsering för det fasta sortimentet och koppla den direkt mot geografiska punkter och distributionsnivåer. Resultatet blir att annonsering sker där det finns distribution vilket ger en bättre konsumentupplevelse, men även att distributionen för vinimportören ökar för specifika produkter. Det blir även ett kostnadseffektivt sätt att hitta nya målgrupper som sedan kan bearbetas för retargeting. Utvecklingen har skett tillsammans med en av Sveriges största vinimportörer Nigab som bland annat har produkter som Castelforte och Paul Jaboulet. Nigab har testkört tjänsten med två olika kampanjer vilket ledde till både ökad försäljning och ökad distribution.

Magdalena Roszkowska, affärsutvecklingsansvarig, Nigab, kommenterar:
Detta är ett nytt sätt att jobba på för oss, och resultatet blev över förväntan. Att kunna styra sin annonsering baserat på tillgänglighet har tidigare stått högt upp på önskelistan, och med hjälp av Speqta är vi här nu. Plattformen är skräddarsydd för att pricka in våra precisa behov, vilket leder till effektivitet och värdegenerering genom hela ledet för oss.

Fredrik Lindros, VD Speqta, kommenterar:
Detta är vår första innovativa tjänst inom sociala medier och den är helt unik på marknaden. Vi älskar teknik och att göra marknadsföring som ger en tydlig prestation. Att kunna optimera annonsering kopplat till geografiska punkter och
tillgänglighet är inte bara bra för konsumenter, utan också efterfrågat av vinimportörer då det ger dem möjligheten att träffsäkert ta sin affär till nästa nivå.”

Tjänsten lanserades i oktober och erbjuds nu till både existerande och nya vinimportörskunder.

Om Vinklubben SMART
Vinklubben SMART står för Social Media Automation in Real Time är en plattform som skapar automatiserade marknadsföringskampanjer i realtid på sociala medier och är nya tidens prestationsbaserade marknadsföring. Den styr annonseringen på sociala medier för att optimera försäljningen baserat på vinimportörens distribution. Tjänsten startar och pausar kampanjer automatiskt för att på så vis optimera kampanjbudgeten. Vinklubben SMART är en del av www.vinklubben.se erbjudanden.

 

För mer information:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected]

www.speqta.com

Dokument