Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Speqta och BrightBid i fem podcasts

21 NOVEMBER 2023


Speqta (publ) ("Speqta") och dess huvudtjänst BrightBid har de senaste två månaderna medverkat i fem olika podcasts för att dela med sig av resan och insikterna om hur man arbetar med AI inom annonsering.

 

Speqta har nyligen deltagit i fem podcasts under de senaste månaderna, där man lyfte fram sin huvudtjänst BrightBid, men även Speqta. Dessa framträdanden gjorde det möjligt för Speqta och BrightBid att dela insikter om sin resa och innovativa lösningar med en bredare publik. I dessa engagerande diskussioner fördjupade Speqtas och BrightBids experter sig i de unika funktionerna och fördelarna med BrightBid, en AI-baserad annonsplattform som är utformad för att optimera annonskampanjer online.

 

Här är detaljerna i poddarna tillsammans med deras respektive länkar:

 

        Sälj- och Marknadspodden

Podd #219 – “Att växa snabbt och smart: Lärdomar från Brightbids framgångsresa inom AI och adtech. Från MVP till börsnoterat”
Från BrightBid: Gustav Westman.

Länk

 

        B2B SaaS CEOs

Podd #68 - “The importance of solving a specific problem in a better way.”.
Från BrightBid: Gustav Westman.

Länk

 

        Effekten

Podd 213 - “Onlineannonser med AI
Från BrightBid: Gustav Westman.

Länk

 

        I.C.P. BusinessWith

Podd 2 - “Scaling from 0 to 47 MSEK in 3 years”
Från BrightBid: Gustav Westman.

Länk

 

        Aktiesnack

Podd #58 - “QleanAir & Joel Greenblatt, samt intervju med VD på Speqta Fredrik Lindros”.
Från Speqta: Fredrik Lindros.

Länk

 

 

BrightBids och Speqtas deltagande i dessa podcasts återspeglar engagemanget för att dela med sig av branschkunskap och expertis. Speqta publicerade sin rapport för det tredje kvartalet den 9 november 2023 och rapporterade en årlig tillväxt i återkommande intäkter på +181%. Läs rapporten här och se presentationen här.

 

Läs mer på www.speqta.com och www.brightbid.com  

 

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

 

Om Speqta:
Speqta är ett adtech-bolag som ger onlineannonsörer möjlighet att optimera sin marknadsföring med hjälp av data och AI. Bolagets SaaS-tjänst BrightBid (inkl Bidbrain) är ett verktyg för att ge kunderna bästa möjliga resultat och överbrygga olika annonsplattformar. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.