Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqta rekryterar Daniel Radu som CTO för Bidbrain

22 MARCH 2023


Speqta (”SPEQT”) har rekryterat Daniel Radu som Chief Technology Officer för Bidbrain. Daniel har en gedigen ledarbakgrund som tech lead från SaaS och e-handelsbolag.

Bidbrain, som erbjuder en avancerad och transparent AI-baserad tjänst för att buda smartare på Google Shopping annonser, stärker nu kompetensen med en ny Chief Technology Officer. 

Daniel har en bakgrund från ett flertal bolag inom e-handel och SaaS samt gedigen erfarenhet av att bygga såväl techteam som skalbara tekniska lösningar. Daniel kommer senast från Apica där han har varit med och byggt upp internationella utvecklingsteam och kvalitetssäkrade tekniska lösningar. Han har även en bakgrund inom big data, machine learning och computer science.  

Bidbrains VD Malin Blomberg kommenterar: 
“Daniel ersätter vår tidigare CTO som byggt upp ett fantastiskt team, teknisk arkitektur och agila processer. Med Daniels erfarenhet av att bygga skalbara och kvalitetssäkrade lösningar ser jag honom som ett naturligt och kraftfullt steg för att ta Bidbrain till nästa nivå.” 

Daniel Radu kommenterar:
“Som person är jag rastlös och drivs av att ständigt förbättra och driva innovation. Jag ser fram emot att ta med min passion för teknik till Adtech-branschen och arbeta med AI för att skapa banbrytande lösningar. Jag ansluter till ett team och en struktur av mycket hög standard, vilket är en perfekt grund för att förbättra, transformera och lyfta Bidbrain. Jag vill bygga vidare på dessa befintliga styrkor för att driva tillväxt, optimera processer och förbättra våra produkter, samtidigt som jag vårdar en kultur av öppen kommunikation, kontinuerligt lärande och teamwork.” 

Daniel Radu tillträder tjänsten den 8 maj 2023.
 

För mer information:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

För mer information:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.
www.speqta.com

 

Dokument