Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqta rekryterar Furkan Ayata som CTO för Bidbrain

07 DECEMBER 2021

Speqta (”SPEQT”) har rekryterat Furkan Ayata som Chief Technical Officer för Bidbrain. Furkan har en gedigen bakgrund som CTO och tech lead från online- och fintech-bolag som Brocc och E-sia System.

Bidbrain, som erbjuder en avancerad AI-motor för att buda smartare på Google Shopping annonser, stärker nu kompetensen med en ny Chief Technical Officer. 

Furkan Ayata har bakgrund från ett flertal bolag inom fintech och online och har lång erfarenhet av att bygga såväl techteam som avancerade tekniska lösningar. Furkan kommer senast från Brocc där han har varit med och byggt upp deras avancerade peer-to-peer plattform inom fintech. 
  
Bidbrains VD Malin Blomberg kommenterar: 
"Med Furkans gedigna tekniska erfarenhet, sitt trygga ledarskap och med sin erfarenhet av att bygga tekniskt avancerade tjänster ser jag Furkan som en perfekt matchning för oss och en av våra viktigaste rekryteringar för att ta Bidbrain till nästa nivå." 

Furkan Ayata kommenterar:
"Jag är imponerad av Bidbrain och ser fram emot att få jobba med AI inom adtech. Jag tror att rollen är perfekt för mig med tanke på den kunskap och erfarenhet som jag besitter och ser fram emot att få vara med och vidareutveckla tjänsten." 

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:
"Att fortsätta utveckla Bidbrain och AdTech kräver de bästa och mest kompetenta människorna. Vi fortsätter att satsa på det här området och jag ser fram emot att jobba med Furkan." 
 
Furkan Ayata tillträder tjänsten 21 mars 2022.

För mer information:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected]
 
www.speqta.com

 

Dokument