Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqta rekryterar Tuomas Riski som VD för Rahalaitos

28 OCTOBER 2021

Speqta (”SPEQT”) har rekryterat Tuomas Riski som VD för Rahalaitos. Tuomas har en gedigen erfarenhet som country manager och VD inom låneförmedling och bank. Han kommer närmast från konkurrenten Zmarta.

Tuomas Riski har erfarenhet från GE Money, Santander, Ferratum, Bigbank och efter det varit VD på Zmarta med huvudansvar för Finland. På Zmarta Group har han under de senaste fem åren ansvarat för att framgångsrikt bygga upp låneförmedlingsverksamheten i Finland.  

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:
Att få in Tuomas erfarenhet och driv till Rahalaitos känns helt rätt nu när tillfälliga regleringen är slut samt att pandemin släpper sitt grepp om Finland. Tuomas har djup erfarenhet inom låneförmedling och är rätt arvtagare till dom finska grundarna som nästa år lämnar som planerat. Jag ser mycket fram emot att lyfta Rahalaitos till nästa nivå med Tuomas.  

Tuomas Riski kommenterar:
Jag har alltid varit imponerad över Rahalaitos förmåga att bygga produkterbjudandet för sina kunder. Det är en grund för att lyckas hjälpa finska konsumenter att få rätt villkor. Jag ser stor potential för Rahalaitos inom privata konsumentlån, men även att utveckla nya jämförelsevertikaler. Det känns därför otroligt spännande att få bli en del av bolaget i detta skede, där jag tror att min erfarenhet av produktutveckling tillsammans med Rahalaitos starka varumärke kommer bli en ännu starkare framgångssaga.

Tuomas Riski tillträder tjänsten senast 18 juli 2022. Rollen innebär även plats i Speqtas ledningsgrupp.
  
För mer information, kontakta gärna:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected]

www.speqta.com  

 

Dokument