Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqta startar eljämförelse-vertikal genom att utöka sitt samarbete med det ledande nordiska mediehuset Aller Media

16 DECEMBER 2020


 

Speqta (”SPEQT”) har genom sin tjänst Affilijet utökat sitt samarbetsavtal med det ledande nordiska mediahuset Aller Media genom att även ansvara för jämförelsetjänsten inom elavtal på norska Dagbladet.no

Speqta AB (publ) (”SPEQT”) har i dag genom sin tjänst Affilijet slutit ett avtal om att utöka samarbetet med Aller Media. Sedan maj 2020 är Speqta ensam leverantör av tjänster gällande rabattkoder och sedan okt 2020 gällande kreditkort för mediehusets Dagbladet.no – en av Norges största nyhetssajter med över 1,5 miljoner unika läsare dagligen. Det nya avtalet innebär att Speqta även får ensamrätt att ansvara för Dagbladets jämförelsetjänst för elavtal. Affilijet och avtalet går ut på att Speqta driver underavdelningar i form av jämförelsesajter som i sin tur genererar trafik som konverteras till kunder genom annonslänkar. Speqta tar då ut en prestationsbaserad intäkt som delas med mediehuset

Ali Jeng, Kommersiell direktör för B2C på Aller Media, kommenterar:
”I vårt strategiska partnerskap med Speqta utforskar vi tillsammans nya möjligheter. Detta är ett exempel på det. Att börja med en jämförelsetjänst för elavtal innebär att våra läsare får bästa möjliga hjälp att jämföra leverantörer.”

Fredrik Lindros, VD på Speqta AB, kommenterar:
”Detta är tredje vertikalen vi nu startar med Aller media. Generellt sett har mediehusen en oerhörd potential att öka sin intjäning och stärka sin onlinepositionering genom att arbeta smart med prestationsbaserad marknadsföring i olika vertikaler. Det är dessutom vår första jämförelsesajt inom elavtal, vilket är inspirerande att göra med en partner som Dagbladet.no och Aller Media”

Intäkterna från tjänsten https://www.dagbladet.no/tjeneste/strom/ byggs upp under tid allt eftersom trafik från framförallt sökmotorer tar fart. Tjänsten tas i bruk under början av 2021 och intäkterna beräknas komma i senare del av 2021 och vara mer omfattande då samt under 2022. Affilijet ingår i segmentet Speqta Content & Comparison.

Om Affilijet
Affilijet är Speqtas tjänst som hjälper mediehus utnyttja kraften i sin starka onlineposition och skapa värde genom prestationsbaserad marknadsföring. Affilijet åstadkommer detta genom att tillhandahålla högkvalitativa jämförelsesidor under sina samarbetspartners sajter på ett så integrerat sätt som möjligt för att skapa en naturlig användarupplevelse och maximera möjligheten till intäkter. Affilijet agerar också rådgivande och tillhandahåller de bästa prestationsbaserade intäktsmöjligheterna för mediehusen att integrera i sin övriga kontextuella miljö på huvudsajten.

För mer information:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected]

www.speqta.com

Dokument