Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqta tecknar samarbetsavtal med ledande finska mediehuset Sanoma

11 NOVEMBER 2020

Speqta (”SPEQT”) har tecknat sitt första finska Affilijet- samarbetsavtal med det ledande mediehuset Sanoma om prestationsbaserad marknadsföring. Avtalet innebär att Speqta initialt driver Ilta-Sanomats satsning på rabattkoder.Ilta-Sanomat (is.fi) är Finlands största nyhetssajt som genomsnittligen når alla finländare på daglig basis. Samarbetet med Speqtas Affilijet ger initialt Ilta-Sanomat tillgång till en högkvalitativ sajt som listar de bästa erbjudandena och rabattkoderna på den finska marknaden. Inom ramen för avtalet är parternas gemensamma mål är att utöka detta till fler attraktiva vertikaler över tid. Först ut i samarbetet är vertikalen är rabattkoder med sajten http://alennuskoodi.is.fi/

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:
”Vi är stolta över att få förtroende från ikoniska mediehuset Sanoma med att ytterligare ta vara på sin starka onlineposition. Det här är vår första Affilijet-sajt i Finland, vilket visar att vi expanderar organiskt även till andra länder än Sverige och Norge. Affären visar på styrkan i vårt erbjudande, där vi kan hjälpa mediehus att hitta nya lönsamma intäktsströmmar.”

Speqta har idag genom Affilijet liknande samarbeten med Expressen, Nettavisen och Dagbladet (Aller media). Samarbetet med Expressen omfattar lån, kreditkort, rabattkoder och spel, Nettavisen omfattar lån, kreditkort och rabattkoder, samt Dagbladet som omfattar rabattkoder och kreditkort. Avtalet med Sanoma omfattar initialt rabattkoder men parterna har inom ramen för avtalet intentionen att utveckla andra lönsamma vertikaler.

Sanomas VP Digital Development and Customer Experience Timo Rinne kommenterar:
”Sanoma letar hela tiden efter nya sätt och samarbetspartners för att på ett bra sätt tjäna pengar på vår räckvidd. Vi har utvärderat flera leverantörer och det har varit en bra dialog och match med Speqta kring deras förmåga att bygga och sköta vår rabattkodssektion, men även möjligheten att växa tillsammans i ett nästa steg.”

Intäkterna från samarbetet byggs upp under tid allt eftersom trafik från framförallt sökmotorer tar fart. Samarbetet inleds under hösten 2020 och intäkterna beräknas komma i slutet av 2020 och vara mer omfattande under 2021. Affilijet ingår i segmentet Speqta Content & Comparison.

Speqta AB (publ) offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen nedan klockan 14:45 den 11 nov 2020.

Om Affilijet
Affilijet är Speqtas tjänst som hjälper mediahus att skapa värde inom prestationsbaserad marknadsföring. Affilijet åstadkommer detta genom att tillhandahålla högkvalitativa jämförelsesidor under sina samarbetspartners sajter på ett så integrerat sätt som möjligt för att skapa en naturlig användarupplevelse och maximera möjligheten till intäkter. Affilijet agerar också rådgivande och tillhandahåller de bästa prestationsbaserade intäktsmöjligheterna för mediehusen att integrera i sin övriga kontextuella miljö på huvudsajten.

 

För mer information:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected]

Dokument