Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqta tecknar samarbetsavtal med ledande nordiska mediahuset Aller Media

28 MAY 2020

Speqta (”SPEQT”) har genom sin tjänst Affilijet tecknat ett samarbetsavtal med det ledande nordiska mediahuset Aller Media om prestationsbaserad marknadsföring. Avtalet innebär initialt att Speqta driver den digitala snabbväxaren Dagbladet.no’s satsning på rabattkoder.

Dagbladet är en av Norges största nyhetssajter med över 1,5 miljoner unika läsare dagligen. I sista kvartalet 2019 ökade Dagbladets mobiltrafik med 47,6% och den totala trafikökningen inklusive desktoptrafik var 31,9%. Samarbetet med Speqtas Affilijet ger initialt Dagbladet tillgång till en högkvalitativ sajt som listar de bästa erbjudandena och rabattkoderna på den norska marknaden. Inom ramen för avtalet är parternas gemensamma mål är att utöka detta till fler attraktiva vertikaler över tid. Först ut i samarbetet är Rabattkoder.

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:
”Vi är mycket glada över att få jobba med en premiumpublicist som Aller Media och underlätta deras digitala transformation. Det är en perfekt match – vi är experter på att driva högkvalitativa jämförelsesajter som tar vara på mediahusens starka ställning på sina respektive marknader, medan de kan redaktionella kontexter och har starka varumärken och attraktiva läsargrupper. Vi tar med detta en starkare position i Norge vilket lyfter vår norska verksamhet och ökar vår organiska tillväxt.”

Speqta har idag genom Affilijet liknande samarbeten med Expressen och Nettavisen. Samarbetet med Expressen omfattar lån, kreditkort, rabattkoder och spel medan Nettavisen omfattar lån, kreditkort och rabattkoder. Avtalet med Aller Media omfattar initialt rabattkoder men parterna har inom ramen för avtalet intentionen att utveckla andra lönsamma vertikaler.

Aller Medias Kommersiell direktör för B2C Ali Jeng kommenterar:
”Aller Media satser tungt på å utvikle nye kommersielle områder og ser frem til å samarbeide med Speqta. Valget av ny kommersiell partner falt på Speqta grunnet deres unike kompetanse på SEO og spesialutviklede tekniske plattformer. Vi gleder oss til å samarbeide og har stor tro på at vi sammen med Speqta vil få en stor fremgang på vårt nye kommersielle forretningsområde og kunne bidra til å løfte oss på flere områder i tiden fremover!”

Intäkterna från samarbetet byggs upp under tid allt eftersom trafik från framförallt sökmotorer tar fart. Samarbetet inleds under sommaren 2020 och intäkterna beräknas komma i slutet av 2020 och vara mer omfattande under 2021. Affilijet ingår i segmentet Speqta Content & Comparison.

Speqta AB (publ) offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen nedan klockan 09.45 den 28 maj 2020.

Om Affilijet
Affilijet är Speqtas tjänst som hjälper mediahus att skapa värde inom prestationsbaserad marknadsföring. Affilijet åstadkommer detta genom att tillhandahålla högkvalitativa jämförelsesidor under sina samarbetspartners sajter på ett så integrerat sätt som möjligt för att skapa en naturlig användarupplevelse och maximera möjligheten till intäkter. Affilijet agerar också rådgivande och tillhandahåller de bästa prestationsbaserade intäktsmöjligheterna för mediehusen att integrera i sin övriga kontextuella miljö på huvudsajten.

För mer information:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected]

www.speqta.com

Dokument