Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqtas försäljning av Affilijet har idag slutförts

30 JUNE 2022Som tidigare meddelats har Speqta AB (publ) (”Speqta”) ingått avtal med Rocket Revenue AB (”Rocket Revenue”) om försäljning av verksamheten Affilijet genom avyttring av samtliga aktier i dotterbolaget Affilijet Operations AB (”Transaktionen”). Tillträde i Transaktionen har ägt rum idag och Speqta har erhållit ca. 11,1 mkr kontant (10 mkr på en kontant och skuldfri basis).

Affilijet har en ledande position inom jämförelsetjänster online och specialister på SEO marknadsföring. Affilijets största verksamhet är att driva jämförelsetjänster inom lån, kreditkort, rabattkoder och elavtal genom mediahussamarbeten med svenska Expressen, en del av Bonnier News, (t.ex. https://lanapengar.expressen.se), norska Nettavisen (t.ex. https://www.nettavisen.no/kredittkort), norska Dagbladet och finska Ilta-Sanomat. Affilijet är idag sju anställda. I Affilijet Operations AB ingår även Outletsverige and Kampanjjakt.
 
Tillträde i Transaktionen har ägt rum idag och Speqta har erhållit ca. 11,1 mkr kontant (10 mkr på en kontant och skuldfri basis).

Rocket Revenue är ett av Nordens snabbast växande bolag inom digital marknadsföring och hjälper idag över 150 kunder att driva lönsam tillväxt via Paid Social, Google och andra digitala plattformar. Bolaget har funnits sen 2015 och har cirka 150 mkr omsättning före uppköpet av Affilijet. 

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:
”Vi önskar Affiljet stort lycka till hos sina nya ägare, som vi känner blir ett bra hem för dem att fortsätta sin tillväxtresa hos. För köpeskillingen kommer Speqta fortsätta att investera i Adtech och Bidbrain som tidigare kommunicerats.”

Speqta har tidigare kommunicerat att strategiska översynen är slutförd och innebär att Speqta nu helt fokuserar på marknadsföring för e-handel och den AI-baserade budgivningen med SaaS-tjänsten Bidbrain. Tidigare har även Rahalaitos och Vinklubben (inkl Mytaste och Matklubben) avyttrats.
 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2022 klockan 16:00 CET.

För mer information:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66
 
Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market I Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, epost: [email protected].
 
www.speqta.com

Dokument