Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Speqtas norska mediehussamarbete topprankas av Google

08 APRIL 2021

Speqtas (”SPEQT”) innovativa satsning Affilijet, där man tillsammans med starka mediahus bedriver jämförelsesajter, har utvecklats ovanligt positivt i Norge senaste veckorna. Speqta har intagit topplaceringar för de mest konkurrensutsatta sökorden inom det attraktiva segmentet för privatlån.Under pandemiåret 2020 fokuserade Speqta på att utveckla sina samarbetssajter inom Affilijet för att förbereda dem inför ökade volymer när effekterna av pandemin klingar av. Arbetet har inneburit att Speqta aktivt förbättrat innehållet på sajterna och intensifierat arbetet kring sökordsoptimering. Nu börjar effekterna synas och i Norge ser Speqta just nu de största framgångarna av arbetet genom att man intagit topplaceringar för de två mest attraktiva organiska sökorden inom segmentet på den norska marknaden, “forbrukslån” och “refinansiering”. Som referens behöver man enligt Google betala 907 SEK respektive 1077 SEK för varje klick på dessa ord när man annonserar via Google.

När Speqta nu toppar rankingarna för centrala sökord före både storbankerna och andra jämförelsetjänster är det ett starkt tecken på att strategin för Affilijet verkligen fungerar.
 
Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:
Framgångarna i Norge är ett bevis på att Affilijets strategi fungerar och är värdeskapande. Vi hjälper mediehusen att tjäna pengar på prestationsbaserad marknadsföring genom att de utnyttjar sin starka position online, kombinerat med våra högkvalitativa jämförelsesidor. Genom vårt strategiska förbättringsarbete under 2020 har vi byggt en stark position inför återhämtningen efter pandemin.  

Inom Affilijet driver Speqta jämförelsesajter tillsammans med Nettavisen och Dagbladet i Norge, Ilta-Sanoma i Finland och Expressen i Sverige. 

För mer information, kontakta gärna: 
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

 Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected]

www.speqta.com