Release image

Spridningsemission i 203 Web Group kraftigt övertecknad - (Täckningsgrad 266%)

19 APRIL 2016

203 Web Group AB (publ) genomförde en spridningsemission om maximalt 1 000 000 aktier riktat till allmänheten i Sverige under perioden 4-17 april 2016. Syftet var att öka antalet aktieägare i bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och ytterligare stärka bolagets finansiella ställning. Intresset för emissionen var stort och emissionen blev kraftigt övertecknad.

Totalt tecknades 2 659 000 aktier vilket motsvarar en täckningsgrad om cirka 266 procent. Sammanlagt 1 391 personer valde att teckna sig i emissionen. Teckningskursen har fastställts till 10,85 kr per aktie, vilket är 8 procent lägre än den volymvägda snittkursen under perioden 4-15 april 2016. 203 Web Group tillförs därmed genom emissionen 10 850 000 SEK före emissionskostnader.

Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 17 613 675 aktier. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 500 000 kr varigenom aktiekapitalet i Bolaget efter registreringen hos Bolagsverket kommer uppgå till 8 806 837,50 kr.

-Det känns otroligt inspirerande att intresset för emissionen varit så pass stort. Att vi får in så många nya aktieägare gör mig förhoppningsfull om att både likviditeten för aktien men också intresset för bolaget kommer öka gående framåt. Avslutningsvis vill jag ta tilfället i akt och hälsa alla våra nya aktieägare välkomna, säger Jonas Söderqvist VD 203 Web Group.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm 
08-400 263 40 
www.203webgroup.se

Dokument