Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Vinklubbens nya satsning levererar konvertering och inspiration i vinbranschen

10 DECEMBER 2019

10 DECEMBER 2019

Pressmeddelande

Vinklubben lanserar idag en innovativ plattform som gör det effektivare för vinimportören att nå konsumenten, samtidigt som det blir enklare och roligare för vinintresserade att hitta rätt dryck till fest och vardag.

Vinklubbens nya plattform är byggd från grunden för att möta konsumentens allt högre förväntningar på funktion och innehåll hos digitala tjänster. Målet har varit att skapa en mötesplats för vinintresserade konsumenter och vinimportörer, som både uppskattas av konsumenten men som också kan leverera en effektiv försäljningskanal för importören. En kombination av den senaste tekniken och kvalitativt redaktionellt innehåll skapar en högoktanig kanal för prestationsbaserad marknadsföring.

“Vinklubbens nya webb ger oss förbättrade möjligheter att synas med våra produkter mot rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Sidan ger en tydlig överblick och det är smidigt för besökaren att få information och agera,” säger Linda Hellman, Marketing Manager för Heineken.

Vinklubbens nya plattform är banbrytande i sitt sätt att kombinera produktinformation, erbjudanden, redaktionellt material och digitala försäljningskanaler.

”Vi har lagt ner enormt mycket arbete på att både tillgodose entusiasten som söker hjälp och information och experten som letar nyheter och inspiration. Våra pilottester pekar åt att vi lyckats bra, så det är ingen överdrift att säga att vi är stolta och förväntansfulla när vi nu lanserar”, säger Mattias Grane, Head of Operations för Vinklubben.

Den nya plattformen är som tidigare tillgänglig via Vinklubbens webbsajt vinklubben.se.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)

[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Vinklubben

Genom Vinklubben kan konsumenter ta del av erbjudande från Sveriges vinimportörer, tillsammans med värdefulla tips om nyheter, produktlanseringar och trender. Vinklubben leverera en bekväm kanal till Systembolagets sortiment och ett kostnadsfritt medlemskap till Sveriges största vinklubb. Vinklubben ingår i koncernen Speqta AB (publ).

Om Speqta

Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring. Bolaget har två affärsområden, Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet ”speqt”.

Dokument